Salem

Salems skolbudget har inte hållit på flera år. Därför har kommunens barn- och utbildningsnämnd beslutat om ett tiotal punkter som ska få pengarna att räcka – men som på olika sätt också slår mot Salems barnfamiljer.

Bland annat stänger "nattis" vid årsskiftet och vistelsetiden i förskolan halveras från 30 till 15 timmar för barn till föräldralediga och arbetslösa. Samtidigt höjs avgiften till det dubbla för de arbetslösa och föräldralediga som nyttjar full tid i förskolan, vilket motsvarar 1 645 kronor i månaden per barn.

– Det vi gör nu är att titta på vad vi kan dra in på som kommunen inte är ålagd att leverera till medborgarna. Men också hur man kan göra det på ett sätt så att det drabbar så få som möjligt och så lite som möjligt för de få som drabbas, säger Björn Odelius (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Fackförbunden rasar

Förslagen till åtgärder har tagits fram av barn- och utbildningsförvaltning på uppdrag av politikerna. Men förvaltningen ser nackdelar med flera delar, inte minst kopplat till vistelsetiden.

"Risk för psykisk ohälsa hos fler barn och hos föräldrar som inte orkar att vara närvarande föräldrar", går det att läsa i tjänstemännens underlag till politikerna.

Även fackförbunden ser brister.

– Att stänga ner verksamheter och skära bort personal är inte en bra lösning, säger Alexander Lövkvist Trapp, ordförande i Kommunals sektion sydväst, som omfattar bland annat Salem och Botkyrka.

De räds nu att flera kommer säga upp sig.

– Det är yrkesgrupper med tunga arbeten, men tidigare har det varit hanterbart. Nu är vi på bristningsgränsen, säger Alexander Lövkvist Trapp.

Ändå tror han att lösningen är ganska enkel. Anställ mer personal så att den befintliga har tid att återhämta sig både under och efter arbetspassen. Och använd pengarna från tidigare överskott – eller rent av höj skatten.

Livén (M): Går inte

Men det är inte alla som delar hans bild.

– Det som inte alltid framkommer är att man inte kan överföra överskott till driftkostnader i kommunal verksamhet, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Salems skolor har länge haft det kämpigt med ekonomin, menar han. De här åtgärderna är förvaltningens sätt att "sy in den kostym" som varit lite för stor under många år och har inget att göra med det sparpaket över kommunens verksamheter som Mitt i har rapporterat om tidigare. Från dem är skolbudgeten undantagen.

– Det här arbetet bygger på förvaltningens egen rapport för att hitta balans inom sina egna ramar och de är inte involverade i det generella sparprogram som kommunen föreslår, säger Rickard Livén.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Fred Miller