Salem

Salem räknar med ett mindre överskott än vanligt. Det beror inte bara på den starka inflationen och det osäkra omvärldsläget. Befolkningen ökade också i lägre takt förra året än vad kommunen räknat med.

Totalt planerar kommunen för att spara nästan fem miljoner kronor under året över samtliga nämnder. Mest dras det in på socialnämnden som planerar att inte tillsätta lediga tjänster inom LSS. Totalt rör det tre årsarbetare fördelat på fyra avdelningar.

– Det är besparing på fritidsfältare, vår viktigaste verksamhet och där vi känner att det behövs folk. Sen har vi full förståelse för att kommunen behöver spara, men vad man sparar in på och hur beslutet har kommit till reagerar vi kraftigt på, säger oppositionsrådet Arne Närström (S).

Arne Närström (S), oppositionsråd i Salem.

Arne Närström (S), oppositionsråd i Salem.

Fred Miller

Han åsyftar att socialnämndens beslut om besparingar i den egna förvaltningen återremitterades efter att det inte gjorts en ordentlig konsekvensanalys.

Skakig omvärld

Andra åtgärder är bland annat att kultur- och fritidsförvaltningens lokalhyra blir högre, mindre programutbud bland det kulturella vid större arrangemang och övrig kulturverksamhet. Kommunens utemiljöavdelning kommer heller inte kunna genomföra slyröjning och klippning av diken i samma omfattning som tidigare.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Fred Miller

– Salems ekonomi har varit stabil i många år tillbaka: vi har kunnat leverera överskott och även höjt överskottsmålen. Men omvärldsläget, stundande lågkonjunktur och räntor som drar i väg gör att vi tvingas avsätta mer pengar, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Hot om minoritetsåterremiss

Beslutet ska klubbas av kommunfullmäktige i april. Men det är osäkert. En minoritetsåterremiss hänger i luften, alltså den princip som säger att om minst en tredjedel av ledamöterna yrkar på en remiss så blir det just det.

– Socialnämndens ordförande tog beslutet helt själv utan att förankra det i nämnden. Då känner vi att vi inte kan ta ansvar för en sån här besparing när vi inte heller känner till vad det får för konsekvenser för våra medborgare, säger Anders Klerkefors (R).

Anders Klerkefors, partiledare Rönningepartiet.

Anders Klerkefors, partiledare Rönningepartiet.

Rönningepartiet

Arne Närström är desto mer försiktig gällande frågan om minoritetsåterremiss.

– Det är inget vi har diskuterat än, men jag är tveksam till att använda det. Samtidigt måste vi markera att vi inte är jätteglada åt det här beslutet, säger han.

Salem räknar med mindre överskott

På grund av inflationen och prisökningarna väljer­ kommunstyret att sänka överskottsmålet kommande år. Men i ändrings­budgeten återfinns också en satsning på ishallen.

Det blir mindre sparande för Salems kommun framöver. I sin ändringsbudget sänker Alliansstyret överskottsmålet för att möta inflationen och prisökningarna samhället ser just nu – från 1,5 procent till 1 under nästa år.

– Det är för att Salem har en otroligt välskött ekonomi och ska fortsätta ha det, försäkrar Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Men på sikt jämnar det ut sig. Redan 2025 planerar det politiska styret att kommunen återupptar sparmålet om 1,5 procent.

Men det är inget som påverkar gemene Salemsbo. Den kommunala skattesatsen ligger på samma nivå som tidigare om 19,42 kronor per varje intjänad hundralapp.

Klimatsmart ishall

Styret väljer trots det ekonomiska läget att göra vissa satsningar.

– Vår ambition har varit att renovera och klimateffektivisera ishallen för ishallens välmående. Det lägger vi nu in medel för att göra och det arbetet ska påbörjas redan nästa år, säger Rickard Livén.

Vår ambition­ har varit att renovera­ och klimateffektivisera­ ishallen.

Andra budgetsatsningar (ett urval)

1 000 000 till gymnasieskolan.

500 000 till arbetet mot psykisk ohälsa.

700 000 till en hållbarhetsstrateg på heltidstjänst.

500 000 till att höja klimatkompetensen inom kommunen.

150 000 till arbetet med språkutveckling.

Källa: Salems kommun