Salem

Från och med nästa termin ska de cirka 20 barnen i Sjöstugan i stället gå i förskolan Ängstäppans lokaler. Beslutet får föräldrar att rasa.

– När det är en liten förskola blir kopplingen mellan barn, föräldrar och pedagoger starkare. Nu tycker man i stället att man ska trycka ihop alla barnen i en stor förskola för att det är ekonomiskt fördelaktigt, och det känns tråkigt, säger Micaela Karlström som har två barn på Sjöstugan.

Det var Länstidningen Södertälje som först berättade att förskolan Sjöstugan i Nytorp stred mot detaljplanen i området (som endast godtar bostäder) och kunde därför klassas som ett svartbygge.

Sedan dess har Salems barn- och utbildningsförvaltning lovat att undersöka alla alternativ att behålla förskolan, som att ansöka om bygglov i efterhand. Men till ingen nytta. I veckan beslutade barn- och utbildningsnämnden att stänga förskolan.

Tryggheten rivs upp

Linnea Peltonen menar att flytten innebär en oro för barnen. Även hon har två barn på Sjöstugan.

– Vår äldsta ska börja skolan till hösten. För vår yngsta är det en trygghet som rivs upp, att ha syskonet nära, samtidigt som man också byter till en ny förskola. Det är två tryggheter som försvinner, säger hon.

Kommunen har sagt att de gjort allt de kan för att bevara Sjöstugan samtidigt som de flaggat för att de måste spara pengar. Kan ni ha någon förståelse för att läget är som det är?

– Nej, faktiskt inte. De stoltserar på sin hemsida med att de gör överskott för 2022. Då tycker jag att man kan satsa på barn och unga för det är de som ska bo här sen, säger Micaela Karlström.

"Vi tittade på det ur ett längre perspektiv, kanske tre, fyra år. Nu står inför ett faktum där vi inte har några andra valmöjligheter än att lägga ner", säger verksamhetsstrateg Staffan Laring.

"Vi tittade på det ur ett längre perspektiv, kanske tre, fyra år. Nu står inför ett faktum där vi inte har några andra valmöjligheter än att lägga ner", säger verksamhetsstrateg Staffan Laring.

Albin Tingstedt

Kommer överklaga

Men att lägga ner Sjöstugan är det enda alternativet. Det menar åtminstone barn- och utbildningsnämndens verksamhetsstrateg Staffan Laring.

– Vi tittade på det ur ett längre perspektiv, kanske tre, fyra år. Nu står vi inför ett faktum där vi inte har några andra valmöjligheter än att lägga ner, säger han till Länstidningen.

Men föräldrarna ger inte upp.

– Vi kommer överklaga det här och försöka driva det så att de inte kan verkställa det här. Jag tycker det är helt orimligt att de ska göra på det här sättet, säger Micaela Karlström.