Solen skiner och Troll Olaskogen grönskar.

En stig leder in i skogspartiet

Det är det här skogsområdet det handlar om, ett grönområde i korsningen Tappvägen–Bällstavägen i Mariehäll.

Politikerna har velat ta en del av skogspartiet i anspråk för att bygga en högstadieskola i korsningen.

Troll Olaskogen ligger i kvarteret Enigheten i Mariehäll.

Troll Olaskogen ligger i kvarteret Enigheten i Mariehäll.

Anders Gustafsson

Vid ett samråd under våren 2022 vände sig flera invånare mot byggplanen, vilket Mitt i skrivit om tidigare.

I början av maj tvärvände en politisk majoritet i stadsbyggnadsnämnden.

Tills vidare stoppas planerna på att bygga en skola i skogspartiet.

– Vi har lyssnat på medborgarna, säger Cecilia Obermüller (MP), ledamot i stadsbyggnadsnämnden och ledamot även i Bromma stadsdelsnämnd.

Hitta alternativ

Nämnden gav i stället utbildningsförvaltningen uppdraget att leta efter en alternativ plats att bygga en högstadieskola på i Bromma.

Nämnden beslutade att dela upp planen i två planer, en för skolan, en för planerna att bygga bostäder och en ny förskola i en del av området där Troll Olaskogen ligger.

När tidningen tar ett varv runt skogsområdet för att fånga röster om det stoppade skolbygget, är flertalet för att Troll Olaskogen bevaras.

Sorin Munteaud är bosatt i Mariehäll. Han vill ha kvar Troll Olaskogen och tycker att en högstadieskola kan byggas på mark som redan är bebyggd, som på taket på en befintlig byggnad i området.

Sorin Munteaud är bosatt i Mariehäll. Han vill ha kvar Troll Olaskogen och tycker att en högstadieskola kan byggas på mark som redan är bebyggd, som på taket på en befintlig byggnad i området.

Anders Gustafsson

– Det saknas grönområden i Mariehäll, jag tycker att man ska behålla alla slags grönområden. Det ska vara så grönt som möjligt, säger Sorin Munteaud. 

Samtidigt behöver barnen en skola, konstaterar han.

Var ska man bygga en skola, tycker du?

– En lösning kan vara att bygga ovanpå en byggnad som redan finns. Då bygger man på en yta som redan används.

Inte på dagordningen

Malin, bosatt i Mariehäll också hon, säger att hon och familjen är på väg att flytta och antyder att en skola eller inte i Troll Olaskogen inte är en fråga på familjens dagordning.

Hon tycker att ska man bygga skolor kan det ske närmare tätorter, skolbarn skulle i så fall få vara beredda på att resa. På så sätt kan man behålla grönområden i ytterområdena.

– Grönska är mysigt, jag skulle vilja ha mer grönska i Mariehäll, säger hon.

Stefanie Schubert har nyligen flyttat in i området och känner sig inte insatt i frågan men säger att både grönområden och skolor är viktiga.

Stefanie Schubert har nyligen flyttat in i området och känner sig inte insatt i frågan men säger att både grönområden och skolor är viktiga.

Anders Gustafsson

Stefanie Schubert, ännu en Mariehällsbo, uttrycker liksom många andra av dem tidningen pratar med en kluvenhet:

– Jag tycker att det vore bra att bygga en skola men jag vill också ha grönområden, säger hon.

Framme vid Tappvägen ställer Mitt i frågan till ännu en invånare, en kvinna som heter Jenny Persson.

– Jag har barn som ska börja högstadiet som inte har någon plats. En skola behövs här i Mariehäll, säger hon.

Jenny Persson har barn som ska börja högstadiet och tycker att Troll Olaskogen kunde lämna plats för en högstadieskola.

Jenny Persson har barn som ska börja högstadiet och tycker att Troll Olaskogen kunde lämna plats för en högstadieskola.

Anders Gustafsson

Att bygga en högstadieskola i Troll Olaskogen skulle hon inte ha något emot:

– Skogsområdet används inte så mycket, säger hon.

Vill lösa skolsituationen

Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Jan Valeskog (S), skriver i ett mejl till Mitt i att genom att bryta ut en ny högstadieskola ur den ursprungliga planen får stadsbyggnadsnämnden ett ökat handlingsutrymme:

"Genom att dela planerna får vi flexibilitet att gå vidare med bostäder och skolan oberoende av varandra. Sett till behovet av skolplatser i området är det viktigt att processen ger förutsättningar att lösa skolsituationen på bästa sätt."

Utbildningsförvaltningen ska nu utreda behovet av skolplatser inte bara i Mariehäll utan i hela Bromma.

Bland annat ska förvaltningen undersöka om en högstadieskola kan ingå i detaljplanen för kvarteret Betongblandaren i södra Mariehäll, eller som en del av Solvallastaden, eller ingå i andra projekt i Bromma.

Förslag om en alternativ placering av högstadieskolan väntas under det här året.

Kan det bli aktuellt att placera en högstadieskola i Troll Olaskogen?

"Ja, men bara om man inte hittar en bättre lösning", skriver Alexandra Käll, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, i ett mejl till Mitt i.

Fortfarande ska 350 lägenheter och en förskola byggas i kvarteret Enigheten.

Fortfarande ska 350 lägenheter och en förskola byggas i kvarteret Enigheten.

Anders Gustafsson