I Mariehäll planeras för en ny högstadieskola och cirka nya 350 bostäder. Planen är även att anlägga nya parker, stråk och förskola. Samrådet hölls förra våren.

I dagarna har synpunkterna blivit offentliga. Från allmänheten har nära 200 åsikter kommit in.

Många synpunkter

Här ett axplock:

Kvinna: "Inte nog med att vi kommer bo på en byggarbetsplats fram tills bygget beräknas vara klart (ca 2028), lyssna på oljudet och leva med ökad trafik, så kommer våra lägenheter i söderläge påverkar mycket negativt."

Det här skogsområdet kommer delvis att få lämna plats för en skola och bostäder.

Det här skogsområdet kommer delvis att få lämna plats för en skola och bostäder.

Anders Gustafsson

Man: "Överlag ett mycket positivt tillskott med hus mot gata som bilder ett markant stråk av Bällstavägen där folk kommer att röra sig i olika riktningar, samt ökar sammanhanget med centrala Sundbyberg och även västerut för framtida exploatering."

Kvinna: "Vi föreslår en park på hörnan Kratsbodavägen/Enighetsvägen/Bällstavägen i stället för bostäder".

"Ett lyft"

Kvinna: "Passar inte alls in i området med villabebyggelse."

Man: "Jag tycker att det är bra att ni fortsätter utvecklingen av Annedal och Mariehäll. Det måste ses som ett lyft att området kompletteras med ett högstadium och idrott m.m. (nu saknas bara ett gymnasium också)."

Bällstavägen är tänkt att få en mer stadslik miljö, med lokaler för handel ovh service i de hus som ska byggas längs med vägen.

Bällstavägen är tänkt att få en mer stadslik miljö, med lokaler för handel ovh service i de hus som ska byggas längs med vägen.

Anders Gustafsson

Kvinna: "Då vi som bor på Kratsbodavägen har lagt många miljoner på våra lägenheter så är 8 våningar, 4 våningar högre än dagens byggnad, knappast något som gynnar vare sig pris eller livskvalitet så protesterar jag det kraftigaste".

Man (om att fotbollsplan planeras på skolans tak): "Bollplan på taket, inte alls lockande för skolungdomarna att skjuta över bollar över glasstaketet... mysigt för dom som går exempelvis med barnvagn på trottoaren där under."

Planen ska närmast gå ut på en granskning. Under första kvartalet 2024 väntas planen bli antagen.