Det hade kunnat bli både mörkt och kallt i många stockholmares hem i början av det här året.

Under sammanlagt åtta timmar i januari och februari drog efterfrågan på el i väg och var högre än vad det statliga stamnätet kan leverera till elbolagets Ellevios kunder i Stockholms stad.

Flera gånger när det var som kallast var stamnätet, det statliga kraftnätets kablar där el från vattenkraft, vindkraft och kärnkraft transporteras från resten av landet till Stockholm, fullt.

Om Stockholm bara hade förlitat sig på elleveranser den här vägen hade vi tvingats klara oss utan ström under de här timmarna.

https://www.mitti.se/nyheter/misstankta-koppartjuvar-kapade-10-000-voltsledning/repucC!MmmhHbz8E1vku55HrQnbQ/

Räddade av lokala kraftverk

–  Vi vet ganska exakt när det sker: när det är som kallast och vi konsumerar som mest el. Vi har en förmiddagspeak när alla duschar och gör frukost och så en eftermiddagspeak, när elanvändningen är som störst, när alla kommer hem, drar på belysning, datorer, tv:n och lagar mat, säger Henrik Bergström, chef för samhällskontakter på Ellevio.

Att ljuset inte släcktes de där kalla dagarna beror på en överrenskommelse mellan Ellevio och fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi. Deras kraftverk såg till att Stockholm fick den el som efterfrågades även de mest kritiska klockslagen.

Tufft läge fram till 2028

Den här elproduktionen är helt avgörande för Stockholm fram till 2028 då arbetet med att förstärka stamnätet med grövre kablar ska vara klart, enligt Henrik Bergström.

https://www.mitti.se/nyheter/har-inleds-jatteprojektet-som-ska-sakra-stockholms-el/reptam!wNmS3tH8iv@bkYw49xyPA/

Men han varnar för att Stockholm trots de lokala kraftverken kan få problem redan om några år, om vintern blir riktigt kall. Trycket på elnätet ökar hela tiden med fler nya bostäder, företag, laddstolpar och en utbyggnad av infrastruktur som tunnelbanan.

Det här gör att fler lösningar krävs, enligt Henrik Bergström. Framför allt stora kunder, men även stockholmare med elbil eller villaägare med värmepumpar, kan bidra genom att använda mindre el när läget är som mest kritiskt.

–  Framåt 2023 och 2024 närmar vi oss gränsen för vad vi klarar vid ett kallt scenario. Därför måste vi hitta incitament för kunderna att ha ett jämnare el-uttag och avstå el, om de kan, under de mest ansträngda timmarna på året, säger Henrik Bergström.

Ansträngt i hela länet

Även Vattenfall eldistribution, som äger regionnätet i resten av länet, har i vinter tvingats att köpa in elnätskapacitet, utöver sitt stamnätsabonnenmang. Totalt har Vattenfall behövt förstärkning under 101 timmar i år.

Just den här vintern har Svenska kraftnät, som äger stamnätet, klarat att öka kapaciteten till Vattenfall i de flesta ansträngda lägena, men det krävdes även köp från lokala elproducenter och elanvändare för att Vattenfall skulle klara efterfrågan.

Det är bland annat bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och växthus i länet som har varit en del av lösningen genom att avstå el, uppger Yvonne Ruwaida på Vattenfall.

–  Vi välkomnar fler säljare av elnätskapacitet till kommande vintrar. Det är något som Stockholmsregionen behöver, säger hon.