Clara Odle Holmberg och Ann-Christin Johansson i Vårby har olika åsikter om vårdsituationen. (Se deras syn på vården i Stockholm längre ner i artikeln) Foto: Ingrid Johansson

Stockholmarna mer missnöjda med vården

Orimligt lång väntan för att få en tid på vårdcentralen och orättvis tillgång till vård. Stockholmarna är inte jättenöjda med vården, visar ny undersökning.

  • Publicerad 06:01, 3 apr 2022

Region Stockholm klarar vårdgarantin bättre än de flesta regioner i Sverige. Ändå är stockholmarna ofta mer missnöjda med vården än sina landsmän.

Enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2021 anser till exempel bara 63 procent att väntetiderna för besök på vårdcentraler är rimliga, mot 70 procent i snitt i landet.

Och endast 53 procent anser att vård ges på lika villkor, mot 58 procent i landet.

Men när det gäller huruvida väntetider för besök och behandling på sjukhus är rimliga ligger Region Stockholm på rikssnittet, 55 procent svarar ja på den frågan.

Så tycker stockholmarna om vården

53 procent anser att vård ges på lika villkor, det vill säga att behovet avgör.

63 procent anser att väntetiderna till besök på vårdcentraler är rimliga.

55 procent anser att väntetider till besök och behandling på sjukhus är rimliga

61 procent har förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin

68 procent har förtroende för hälso- och sjukvården i helhet.

87 procent anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.

Källa: SKR:s hälso- och sjukvårdsbarometer

Visa merVisa mindre

Förtroende

Omvänt kan man notera att nästan hälften anser att man får vänta för länge. Faktum är dock att i Stockholm klaras 69 procent av patienterna inom vårdgarantins 90 dagar, mot rikssnittets 58 procent.

Inte heller när det gäller coronapandemin är stockholmarna lika nöjda som övriga landet.. 61 procent har förtroende för hanteringen av pandemin, mot 69 procent i hela landet.

Höga förväntningar

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, menar att stockholmarna har höga förväntningar på sjukvården – och det ska de ha:

– Stockholmsregionens sjukvård och alla som arbetar där gör ett väldigt bra jobb. Vi vet också att patienter, som har personlig erfarenhet av vården, generellt är mer nöjda än allmänheten i stort. Men fler behöver få vård i tid, både hos husläkaren på vårdcentralen, i specialistvården och på sjukhus, säger hon.

Tillgång

De allra flesta anser också att de har tillgång till den vård de behöver, 87 procent av stockholmarna svarade ja på den frågan.

Mest nöjda är de i Kalmar län, med 93 procent, och minst nöjda i Norrbotten där 85 procent svarade ja.

Enkät: Har du tillgång till den vård du behöver?

Markus Gårdsäter, Vårby: – Ja, absolut! Man får vård, sen att det är kötider kan man ha synpunkter på, men det känns inte som att det är någon brist på vård. Foto: Ingrid Johansson

Marja Pihlaja, Tumba: – Det är inget fel på vården när man väl får en tid. Men det är mycket som är annorlunda mot förr. Då kunde man gå till vårdcentralen och sätta sig och vänta. Numera måste man ringa precis efter klockan åtta och hoppas på att få en tid. Foto: Ingrid Johansson

Clara Odle Holmberg, Vårby: – Ja, jag har en bra läkare på vårdcentralen. Jag har opererats för hjärtfel och tarmvred och har nu bett om hjärnröntgen, och läkaren skrev en remiss och jag har tid första veckan i april.

Ann-Christin Johansson, Vårby: – Njä, jag är lite sur. Jag var på drop in på vårdcentralen men det gick inte att betala i kassan. Det slutade med inkasso. Jag har ingen husläkare, jag tycker de borde hålla lite koll så att man har det.