Metoden som även kallas GVI, Gruppvåldsintervention, har varit framgångsrik i Malmö och på andra platser i landet där den använts mot gängen. Mitt i rapporterade i april om att strategin har införts i Upplands-Bro.

– Resultaten ser likadana ut när man jämför med andra platser där GVI genomförts. Det handlar om en 50-procentig nedgång i genomsnitt per år i det grova våldet, säger enhetschef Karin Svanberg på Brottsförebyggande rådet (Brå), till SVT Stockholm.

Men Stockholms stad har nobbat Sluta skjut och satsar istället på ”Trefas”, en mer individinriktad strategi mot de personer som anses vara allra mest benägna att begå grova våldsbrott.

Trefas är dock svår att utvärdera eftersom den saknar metodbeskrivning. För personal på Brå blir det svårt att ens veta vad strategin går ut på, skriver SVT.

Politikerns svar: Unik struktur i Stockholm

Anledningen till att Sluta skjut inte införts i Stockholm är enligt socialborgarrådet Alexander Ojanne (S) att de kriminella gängens strukturer är mer lösa här än i andra städer.

– Den som är din bästa kompis ena dagen kan vara den som lurar ut dig att bli skjuten nästa dag. Då är det svårt att jobba med kollektivet, säger han.

Men den beskrivningen ger Karin Svanberg inte mycket för.

– Jag har svårt att se att det skulle vara någon radikal skillnad mellan Stockholm och andra delar av Sverige och andra delar av västvärlden där det har införts.

Stockholms stad kommer göra en utvärdering av Trefas som väntas publiceras i höst.