Före valet presenterade Centerpartiet i regionen sin vision om en slags tunnelbana, fast på vatten.

Nio linjer, varav en mellan Gamla stan och Sundbyberg, ingick i pendelbåtspaketet.

Med ny teknik och nya typer av fartyg som går på el eller biogas hävdades ett ökat båtpendlande vara mumma för Stockholm och klimatet.

En linje som pekades ut var Gamla stan-Sundbyberg (Tuvanparken) via Solna strand, Ulvsunda och Huvudsta.

Förberedelserna ska börja 2023, då även för två andra linjer: Norra Ulvsunda-Hägersten och Ropsten-Täby.

När kan man ta båten till stan då?

– Linjen är angiven i vår plattform för det nya mittenstyret så det är en satsning vi kommer att leverera på. Vad gäller upphandling och driftstart och sådana frågor så får vi återkomma. Det kommer att krävas ett gott samarbete med kommunerna, för bryggor och annat, för att det ska gå att genomföra, säger Gustav Hemming, regionråd (C).

Även lokalt har Centerpartiet lyft pendelbåtar i sitt valprogram.

Tekniska nämndens Magnus Persson (C) säger apropå partikollegans besked att han vill verka för att få en båt till Solna.