Entreprenören SBT Sverige AB, även kallad Subterra, menar att de inte fått tillräckligt med pengar och tid från regionen. Därför hävde de kontraktet om att bygga Barkarby station som tecknats med regionen. Något som kan försena öppningen av nya linjen till Barkarby upp till ett år.

– Regionen har notoriskt nekat SBT både tidsförlängning samt betalning av fakturor sedan i våras. Ibland stöter vi på oförutsägbara händelser, till exempel att berget är av sämre kvalitet än väntat, detta tar tid och kostar mer att hantera. När sådant händer får vi varken mer tid eller tillräckligt med pengar, vilket är ohållbart, säger Fredrik Asklund, biträdande operativ chef på SBT Sverige AB, även kallad Subterra.

Fredrik Asklund, biträdande operativ chef på SBT Sverige AB, även kallad Subterra.

Fredrik Asklund, biträdande operativ chef på SBT Sverige AB, även kallad Subterra.

Paul Fält

Subterra anser sig ha rätt till mellan 300 till 400 miljoner kronor av regionen för oförutsedda kostnader som uppstått under arbetets gång.

– När regionen hållit inne med pengar, har vi inte kunnat betala underentreprenörer, vilket gjort att de naturligt lämnat arbetsplatsen. Vi är i behov av kassaflöde, vilket regionen valt att helt stoppa. Det går inte att stirra sig blint på ett kontrakt som skrevs för flera år sedan, det måste hanteras och anpassas löpande, säger Fredrik Asklund.

Men Niklas Bergman, förvaltningschef på Region Stockholm, menar att tvisten handlar om en betydligt mindre summa.

– Subterra anger i sin hävning att det handlar om 14 miljoner kronor som vi håller inne med på fakturan vi betalade den 3 augusti. Det är en bråkdel av det som vi har rätt att hålla på enligt kontraktet. Vi har betalat allt som vi ska och motiverat varför vi inte har betalat allt, säger han.

Bygget har stått stilla sedan i maj

På grund av tvisten har arbetet i Barkarby stått stilla sedan i maj.

Niklas Bergman menar att regionen har rätt att hålla inne med pengar på grund av förseningar som har uppstått under byggprocessen.

– Det är en bråkdel av det som vi har rätt att hålla inne. Vi har betalat allt som vi ska enligt kontraktet och motiverat varför vi inte har betalat allt, har Niklas Bergman, förvaltningschef på Region Stockholm, tidigare sagt till Mitt i.

Blå linje till Akalla ska byggas ut med två stationer: Barkarby och Barkarbystaden. När kontraktet nu hävts mellan regionen och entreprenören Subterra har byggandet av Barkarby station pausats.

Blå linje till Akalla ska byggas ut med två stationer: Barkarby och Barkarbystaden. När kontraktet nu hävts mellan regionen och entreprenören Subterra har byggandet av Barkarby station pausats.

Stefan Källstigen

Fick kritik för säkerheten

Subterra har även fått kritik för arbetsmiljöproblem från regionen. Det gällde en mängd arbetsmiljöbrister. Bland annat brandskyddsarbetet, tillfällig el som inte var säker nog, dåliga skyddsanordningar och riskarbeten som inte gjorts som de ska, enligt Niklas Bergman. Fredrik Asklund på Subterra tillbakavisar kritiken.

– Varför hävde de inte kontraktet för flera år sedan om de menar att arbetsmiljön är så dålig. Sedan ett år har vi tillsammans med regionen hanterat alla problem. Jag ser det som rena lögner. Jag vet att vi har ett bra arbetsmiljö- och kvalitetsarbete i dag, hade vi haft brister hade jag erkänt det, säger han.