Trafikstarten var från början satt till 2026. Nu kan det i stället bli så att det dröjer ytterligare ett år innan man kan åka tunnelbanan till Barkarby, rapporterar P4 Stockholm.

Detta på grund av att kontraktet mellan Region Stockholm och entreprenören SBT Sverige AB, som kallar sig Subterra, hara hävts. 

Det var Subterra som först hävde kontraktet med regionen, enligt Niklas Bergman, förvaltningschef på Region Stockholm. 

Subterra ska ha hävdat att regionen inte har betalat som de ska. Niklas Bergman menar att summan handlar om ett mindre belopp av betalningen som regionen har hållit inne med, bland annat på grund av de förseningar som har uppstått den senaste tiden.

– Det är en bråkdel av det som vi har rätt att hålla inne. Vi har betalat allt som vi ska enligt kontraktet och motiverat varför vi inte har betalat allt, säger Niklas Bergman.

Han menar att regionen har möjlighet att hålla inne med fem procent av kontraktssumman för framtida felavhjälpning. 

– Det vi har hållit inne med är långt ifrån det. Vi har betalat det som vi ska betala. 

Niklas Bergman, förvaltningschef på Region Stockholm.

Niklas Bergman, förvaltningschef på Region Stockholm.

Region Stockholm

Den sjunde augusti hävde regionen också kontraktet på grund av Subterras hävning. Utöver det menar regionen att entreprenören inte har hållit tidsplanen och att det har funnits arbetsmiljöproblem hos företaget.

Nu måste regionen hitta en annan entreprenör för att kunna fortsätta bygga Barkarby station, vilket kan ta en del tid. 

– Det är ett intensivt arbete. Eftersom vi är en offentlig beställare är det vissa lagkrav på hur man upphandlar. Vi behöver också ta fram material som vi skickar till entreprenörer som de kan lägga anbud på, vilket kräver en del tid att ta fram.

Hur mycket försenad blir tunnelbanestationen Barkarby? 

– Jag vet inte säkert men det riskerar att ta uppemot ett år. Vi tycker såklart att det är jätteolyckligt. Vi blev väldigt överraskade när vi fick hävningen. 

De andra tunnelbanestationerna som byggs påverkas inte av detta, men det kan leda till att det blir förseningar i just Barkarby. 

Emelie Grind är samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla kommun. Enligt henne kan stationens försening göra att även annat byggande försenas. 

– Vi gör allt för att det inte ska bli för mycket förseningar. Vi har en dialog med de andra som bygger i Barkarbystaden och de har förståelse för saken. Vissa projekt är direkt beroende av tunnelbaneprojektet och de kan komma att behöva skjuta på sina byggstarter. För många som bygger bostäder passar det bra att skjuta på byggstarten något, eftersom läget på bostadsmarknaden i dag inte är så stabil nu under inflationen.

Mitt i har sökt Subterra.