Ljudet från kulsprutorna på försvarets skjutfält dånar över Mälarens vatten. På andra sidan sundet försöker Karin Hanze hitta balansen med sin stav i den nyfallna snön.

– Jag kan höra hur de övar ända borta hos mig i Kallhäll, säger hon.

Som medlem i Naturskyddsföreningen har hon vandrat många gånger i skogarna runt Ängsjö. I dag river den kyliga vinden i kinderna.

– Ungefär här kommer kabeln att dras och fortsätta vidare under vägen där kabeln går upp ur marken, säger hon och pekar med staven.

En elektrisk motorväg

På andra sidan Ängsjövägen kommer en stor ”terminalplats” att anläggas. Därifrån övergår markabeln till luftkabel i enorma ledningar – rakt över ett av Järfällas grönområden.

– Det här är elnätets stora motorväg. Den klipper Järvakilen rätt av och går över viktiga nyckelbiotoper och hällmarksområden. De här gröna kilarna är viktiga att bevara, inte minst för den biologiska mångfalden, menar Karin Hanze.

Försvaret sa nej

Det är statliga Svenska kraftnät som är i farten. De planerar för en stor upprustning av transmissionsnätet i Stockholm för att möta det växande behovet av el. Mellan Enköping och Sollentuna planerar myndigheten att byta ut den gamla 220 kV-ledningen till en ny 400 kV-ledning – där den sista sträckan skär genom nordöstra Järfälla.

Den tidigare elledningen gick över Försvarsmaktens skjutfält i Kungsängen och tanken var först att även den nya skulle gå här. Men det gick inte Försvarsmakten med på.

– De fick väldigt mycket gehör för sina synpunkter. Och det kan jag ju förstå, med tanke på de oroliga tider vi befinner oss i, säger Karin Hanze.

Karin Hanze från Naturskyddsföreningen är kritisk mot statens planer att dra den nya elledningen över Häradsallmänningen i Järfälla.

Karin Hanze från Naturskyddsföreningen är kritisk mot statens planer att dra den nya elledningen över Häradsallmänningen i Järfälla.

Erik Lejdelin

Kommunen: Oacceptabelt

Men Naturskyddsföreningen står inte ensamma i kritiken mot dragningen. Även kommunen är upprörd.

– Den här ledningen dras genom ett rekreationsområde med obebyggd orörd natur. De här områdena måste bevaras, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen skriver i samrådet att de tidigare ställde upp på statens planerade 400 kV-ledning i södra Järfälla, vilket påverkade kommunens byggplaner. Det var en eftergift som gjordes i förvissning att det inte skulle bli några fler.

Att SVK ”så här sent i processen plötsligt föreslår en helt ny ledningsdragning genom Järfälla kan kommunen inte acceptera”, skriver man
i sitt yttrande.

Strider mot byggplanerna

Projektet strider mot kommunens ”hela samhällsbyggnadsstrategi” om att bygga i söder och bevara det gröna i norr och längs Mälaren.

– Vi har valt att prioritera bostadsbyggandet nära Barkarbystaden och bevara de gröna kilarna. Det här förslaget strider inte bara mot kommunens planer, utan också regionens.

Men tror ni att staten är beredda att ändra sig?

– De har ju kommit tillbaka med en förändrad dragning vid ett tidigare tillfälle, men jag vill inte spekulera hur det kan bli. Vi utgår bara ifrån att de är lyhörda.

Det handlar samtidigt om något så viktigt som elförsörjning, förstår ni inte också att det här behöver göras?

– Ja, det stämmer att Svenska kraftnät behöver göra detta. Men beskedet från Järfälla är att det förslag som presenteras inte är bra.

Läs Svenska Kraftnäts svar här.

Karta över dragningen av en ny elkabel som Svenska Kraftnät vill dra över Häraldsallmänningen och Järvakilen.

Karta över dragningen av en ny elkabel som Svenska Kraftnät vill dra över Häraldsallmänningen och Järvakilen.

Google maps