Att parken nu öppnat i sin helhet är ett glädjebesked för många västerortsbor.

– Skönt att området blir tillgängligt igen. Osäkerheten kring värdet på ens fastighet på grund av situationen har varit rätt stor. Och det har varit tråkigt och fult med alla staket, säger Jacob som bor intill parken.

Stängdes i mars

Ja, nu är alltså populära Starboparken som binder samman Nälstas och Spångas bostadsområden helt öppen igen.

Starboparken, som ligger i delar av Nälsta och Spånga, har öppnat igen.

Starboparken, som ligger i delar av Nälsta och Spånga, har öppnat igen.

Mikael Andersson

Den numera vildvuxna parken stängdes i mars sedan föroreningar konstaterats.

– Eftersom hälsorisken främst är kopplad till intag av jord sätter vi upp skyltar om att vi uppmanar till försiktighet, säger Hässelby-Vällingbys stadsdelsdirektör Toni Mellblom.

Fläder, rönnbär och nypon förorenade

Staden har under året löpande borrat och tagit jordprover i parken. Kontrollerna visar att föroreningar finns i fläder, rönnbär och nypon i parken.

Mikael Andersson

Kommer skyltas

Även om det bedöms som osannolikt att någon person skulle få i sig så mycket giftiga växter som krävs för att det skulle påverka hälsan negativt, uppmanar staden till försiktighet.

– Vi kommer skylta om att det är olämpligt att äta svamp, fläder, rönnbär och nypon inom området, säger Toni Mellblom.

Toni Mellblom,  stadsdelsdirektör i Hässelby-Vällingby.

Toni Mellblom, stadsdelsdirektör i Hässelby-Vällingby.

Johan Lidemark

Gerald Nicholson har bott intill parken i över 50 år:

– Jätteskönt att stängslet tas bort, men jag tycker det skötts dåligt av stadsdelen. Man förlängde avstängningarna flera gånger om, samtidigt som informationen var väldigt knapphändig.

Är du rädd för att få i dig jord, svamp och bär?

– Nej, jag har plockat allt möjligt i området i många år, och aldrig blivit sjuk, säger Gerald.

Gerald Nicholson är en av många som drabbats under året när parken varit avstängd.

Gerald Nicholson är en av många som drabbats under året när parken varit avstängd.

Mikael Andersson

Gunnar Benselfelt har också gått dagligen i parken i 30 år innan avstängningen.

– Mig veterligen har aldrig någon tagit skada av att få i sig något från parken, men informationen har varit undermålig vid själva parken om allting, säger han.

Arbete krävs för att rena parken

Klart är att sanering fortfarande kan behöva göras.

– Om det blir viss sanering, övertäckning av ytor eller annat kan vi inte svara på än. Men vi gör inte allt på en gång, utan detta blir en långsiktig plan, säger Mellblom.

80 år gamla giftiga fyllnadsmassor

Provresultaten har visat att det är 80 år gamla fyllnadsmassor i delar av parken som är förorenade.

– Delar av gräset i parken slås nästa säsong, andra delar klipps. Det långa gräset utgör nu ett skydd mot att främst barn får i sig jord i munnen, säger Mellblom.

Oklart när gymmet blir verklighet

Det är plötsligt väldigt osäkert om det utegym som skulle bli klart i år byggs.

– Vi planerar att bygga utegymmet, men tyvärr finns i dag ingen tidsplan för det, säger Mellblom.