Gräset börjar bli vildvuxet innanför staketen. Maskrosorna frodas i massor.

Några cyklister rullar förbi på gångvägarna som slingrar sig genom den avstängda Starboparken. Hos några har tålamodet trutit. De har tagit sig in på dirt bike-banan med sina cyklar.

Ett hål mellan två flyttade staket gör att de kommer in. De åker på kullarna lite i smyg, utan att väsnas för mycket.

– Markproverna i Starboparken pågår fortfarande. Parken blir fortsatt avstängd och provresultaten kommer i augusti, säger Sari Kyhälä, kommunikationsstrateg på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, till Mitt i.

Starboparken stängdes i vintras.

Starboparken stängdes i vintras.

Filip Magnusson

Staden borrar och tar löpande jordprover efter att de misstänkta föroreningarna upptäcktes i Starboparken i vintras.

– Vi jobbar så snabbt vi kan för att kunna öppna parken så snart som möjligt, säger Sari Kyhälä.

De misstänkta föroreningarna i parken, som binder samman Nälsta med Spånga, är ett antiklimax för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Bara utegymmet var kvar att anlägga

Under 2022 började man rusta upp parken för drygt 10 miljoner kronor. Arbetet skulle pågå till denna sommar. Kronan på verket skulle bli det nya utegymmet vid fotbollsplanen. Stadsdelen väntade sig preliminärt många resultat från provtagningarna i marken redan i slutet av april. Men det dröjer alltså.

– Jag tycker att de åtminstone kunde underhålla parken på något sätt, även om det skulle vara förorenat här. Det växer ju igen annars. Det kommer kosta skjortan för staden att röja och klippa här sedan, säger Nälstabon Fredrik Bergman, som bor granne med parken.

Nälstabon Fredrik Bergman har bott intill Starboparken i ett tiotal år, men detta blir första sommaren som han och hunden Morris inte får vistas i parken. Han tycker att staden borde kunna ta prover utan att stängsla in hela parken och att informationen är alltför bristfällig.

Nälstabon Fredrik Bergman har bott intill Starboparken i ett tiotal år, men detta blir första sommaren som han och hunden Morris inte får vistas i parken. Han tycker att staden borde kunna ta prover utan att stängsla in hela parken och att informationen är alltför bristfällig.

Filip Magnusson

Kommer fortsätta vara avspärrat

Fredriks hund Morris får hålla till godo med små grönplättar här och där att kissa på.

Enligt Sari Kyhälä kommer man dock inte underhålla de avstängda delarna.

– Även om de flesta föredrar välklippta bruksgräsytor så behöver vi prioritera såhär. Högt och vildvuxet gräs gör ytorna mindre attraktiva att vara på, vilket kan bidra till att minimera överträdelser, säger hon.

Sari Kyhälä, kommunikationsstrateg på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Sari Kyhälä, kommunikationsstrateg på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Stockholms stad

Informationen har varit bristfällig från stadsdelen, menar Fredrik Bergman.

– Folk utan Facebook har ju överhuvudtaget ingen aning om vad som pågår. Det står ett par enstaka anslag uppsatta om att markprover pågår. Det är det enda, säger han.

Det var i samband med att staden skulle påbörja anläggandet av utegymmet och nya lekskulpturer under hösten 2022 som man hittade tungmetallerna zink, bly och koppar, plast och organiska ämnen i ett antal provpunkter i marken. I mars tog man beslut att genast stänga parken.

Starboparkens avstängning förlängs in i åtminstone augusti. Markproverna efter de misstänkta föroreningarna, som upptäcktes när man skulle förbereda anläggandet av det nya ytegymmet, drar ut på tiden.

Starboparkens avstängning förlängs in i åtminstone augusti. Markproverna efter de misstänkta föroreningarna, som upptäcktes när man skulle förbereda anläggandet av det nya ytegymmet, drar ut på tiden.

Filip Magnusson

Sanering kan ta flera år

Man vet inte var föroreningarna kommer från eller om de utgjort någon fara för någon. Om sanering krävs väntas parken behöva vara avstängd betydligt längre tid. Vid Riddersviks herrgård har Rosenparken och kolonilottsområdet varit avstängt i över tre års tid. Där upptäcktes föroreningar i jorden 2020 inför det stora bostadsprojektet i området, men saneringen har fortfarande inte kommit igång. Starbos fritidsbibliotek har fått en ny plats vid Hässelängen i Hässelby gård.

Starboparken med bland annat parkleken och fritidsbiblioteket stängdes i vintras.

Starboparken med bland annat parkleken och fritidsbiblioteket stängdes i vintras.

Filip Magnusson