– Det börjar likna en spökpark, det har varit deppigt att inte kunna vara här, säger Ann-Sofi Henriksson, en av flera personer Mitt i träffar i parken en onsdagseftermiddag.

Sommaren har gått över till höst. Den numera vildvuxna Starboparken har varit avstängd sedan i mars då föroreningar konstaterats. Men i veckan kom ett glädjebesked till Vällingby- och Spångaborna.

Stängslet på väg bort

Dirt bike-banan kan öppna igen och under september och oktober öppnar (den obemannade) parkleken igen successivt.

Gerald Nicholson, Ann-Sofi Henriksson och Gunnar Benselfelt är vana besökare i Starboparken. "Informationen hade behövt vara bättre om hur vad föroreningarna kunnat innebära, här står ingenting på stängslet", säger Gunnar.

Gerald Nicholson, Ann-Sofi Henriksson och Gunnar Benselfelt är vana besökare i Starboparken. "Informationen hade behövt vara bättre om hur vad föroreningarna kunnat innebära, här står ingenting på stängslet", säger Gunnar.

Mikael Andersson

De nya provresultaten visar att det finns föroreningar i gamla fyllnadsmassor i delar av parken, men att det är riskfritt befinna sig i andra delar.

– Vi bedömer att delar av parken kan öppnas upp och vi utreder även möjligheten att ta bort stängslet i hela parken, säger Sari Kyhälä, kommunikationsstrateg på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Bly och koppar

Fyllnadsmassornas ursprung har inte kunnat spåras, men de tros enligt staden ha grävts ned på 1930-, 40- och 50-talet i området. Föroreningarna handlar främst om bly och koppar i djupare jordlager.

– Hälsoriskerna bedöms enligt vår rapport främst kopplade till om man får i sig jorden, men till ytorna vid dirt bike-banan och parkleken har massorna tillförts senare och de bedöms inte vara förorenade, säger Sari Kyhälä.

Boende: Våtmark fylldes igen

Delar av parken fylldes ut för länge sedan, berättar Gerald Nicholson som bott intill parken i över 50 år.

Enligt Gerald Nicholson har fyllnadsmassor för många år sedan använts för att fylla igen det gamla kärret vid Starboparken. "Man undrar om det är därifrån giftet kommer", säger han.

Enligt Gerald Nicholson har fyllnadsmassor för många år sedan använts för att fylla igen det gamla kärret vid Starboparken. "Man undrar om det är därifrån giftet kommer", säger han.

Mikael Andersson

– Det fanns våtmark här, en liten sjö, som man kunde ro i. Det var länge problem med sättningar i husen på 40- och 50-talen på grund av sankmarken, berättar han.

Starboparken har varit avstängd sedan i mars. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har medvetet valt att inte klippa ytorna sedan dess.

Starboparken har varit avstängd sedan i mars. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har medvetet valt att inte klippa ytorna sedan dess.

Mikael Andersson

Folk tvingades förstärka husen med stålbalkar och påla.

– Jag undrar om man fyllde ut med giftig jord? Men jag har aldrig blivit sjuk.

Rustas för 10 miljoner

Det var under 2022 när stadsdelen hade börjat rusta upp parken för drygt tio miljoner kronor som man hittade tungmetaller, plast och organiska ämnen i marken. I mars beslutade man stänga hela parken.

– Det har varit fruktansvärda månader. Parken är ett paradis för hundägare och barnfamiljerna stormtrivs. Rådjur och harar finns här. Över en natt bara stängdes allt, säger Gunnar Benselfelt som bott intill parken i omkring 40 år.

Cykelbanan för dirt bike öppnar nu igen. Elisabeth säger att ungdomar inte kunnat hålla sig ifrån den. "Jag förstår nästan att de inte kunnat hålla sig borta, den är ju jättefin."

Cykelbanan för dirt bike öppnar nu igen. Elisabeth säger att ungdomar inte kunnat hålla sig ifrån den. "Jag förstår nästan att de inte kunnat hålla sig borta, den är ju jättefin."

Mikael Andersson

Han anser att staden tidigt borde ha informerat om vad föroreningarna eventuellt kunde leda till för åtgärder. När Mitt i är i parken finns knappt någon information överhuvudtaget uppsatt.

Starboparken har varit avstängd sedan i mars.

Starboparken har varit avstängd sedan i mars.

Mikael Andersson

– Den här sommaren har alla vi som bor här varit som frågetecken, säger Gunnar Benselfelt.

Stadsdelens slutgiltiga markrapport ska publiceras för allmänheten under veckan, enligt Sari Kyhälä.

När kommer ni klippa gräset igen?

– Det gör vi när vi tar bort avspärrningarna.

Sari Kyhälä, kommunikationsstrateg på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Sari Kyhälä, kommunikationsstrateg på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Stockholms stad

Provtagningarna och undersökningarna har kostat stadsdelen knappt en miljon kronor. Att sanera väntas kosta mångmiljonbelopp.

– Vi utreder eventuell sanering, men behöver ytterligare information för att ta ställning. Vi ämnar dock söka de bidrag som står till förfogande, säger Sari Kyhälä.

Uppmanar ni folk till något med tanke på hälsoriskerna?

– Vi kan inte uttala oss om hälsorisker innan vi analyserat klart rapporten.

När kan det kvarvarande stängslet tas bort?

– Vi för en dialog med miljöförvaltningen, men har inget besked än.

Charlotte Köhler har gått i parken i 25 år. "Jag bara hoppas staketen tas bort så fort som möjligt. Det är många som undrar vad föroreningarna egentligen handlat om", säger hon.

Charlotte Köhler har gått i parken i 25 år. "Jag bara hoppas staketen tas bort så fort som möjligt. Det är många som undrar vad föroreningarna egentligen handlat om", säger hon.

Mikael Andersson

Avstängningen av Starboparken förlängs

Det kommer inte gå att tillbringa sommarsemestern i Starboparken för lediga västerortsbor. Markproverna efter de misstänkta föroreningarna drar ut på tiden och parkavstängningen förlängs in i åtminstone augusti.

Gräset börjar bli vildvuxet innanför staketen. Maskrosorna frodas i massor.

Några cyklister rullar förbi på gångvägarna som slingrar sig genom den avstängda Starboparken. Hos några har tålamodet trutit. De har tagit sig in på dirt bike-banan med sina cyklar.

Ett hål mellan två flyttade staket gör att de kommer in. De åker på kullarna lite i smyg, utan att väsnas för mycket.

– Markproverna i Starboparken pågår fortfarande. Parken blir fortsatt avstängd och provresultaten kommer i augusti, säger Sari Kyhälä, kommunikationsstrateg på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, till Mitt i.

Starboparken stängdes i vintras.

Starboparken stängdes i vintras.

Filip Magnusson

Staden borrar och tar löpande jordprover efter att de misstänkta föroreningarna upptäcktes i Starboparken i vintras.

– Vi jobbar så snabbt vi kan för att kunna öppna parken så snart som möjligt, säger Sari Kyhälä.

De misstänkta föroreningarna i parken, som binder samman Nälsta med Spånga, är ett antiklimax för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Bara utegymmet var kvar att anlägga

Under 2022 började man rusta upp parken för drygt 10 miljoner kronor. Arbetet skulle pågå till denna sommar. Kronan på verket skulle bli det nya utegymmet vid fotbollsplanen. Stadsdelen väntade sig preliminärt många resultat från provtagningarna i marken redan i slutet av april. Men det dröjer alltså.

– Jag tycker att de åtminstone kunde underhålla parken på något sätt, även om det skulle vara förorenat här. Det växer ju igen annars. Det kommer kosta skjortan för staden att röja och klippa här sedan, säger Nälstabon Fredrik Bergman, som bor granne med parken.

Nälstabon Fredrik Bergman har bott intill Starboparken i ett tiotal år, men detta blir första sommaren som han och hunden Morris inte får vistas i parken. Han tycker att staden borde kunna ta prover utan att stängsla in hela parken och att informationen är alltför bristfällig.

Nälstabon Fredrik Bergman har bott intill Starboparken i ett tiotal år, men detta blir första sommaren som han och hunden Morris inte får vistas i parken. Han tycker att staden borde kunna ta prover utan att stängsla in hela parken och att informationen är alltför bristfällig.

Filip Magnusson

Kommer fortsätta vara avspärrat

Fredriks hund Morris får hålla till godo med små grönplättar här och där att kissa på.

Enligt Sari Kyhälä kommer man dock inte underhålla de avstängda delarna.

– Även om de flesta föredrar välklippta bruksgräsytor så behöver vi prioritera såhär. Högt och vildvuxet gräs gör ytorna mindre attraktiva att vara på, vilket kan bidra till att minimera överträdelser, säger hon.

Sari Kyhälä, kommunikationsstrateg på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Sari Kyhälä, kommunikationsstrateg på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Stockholms stad

Informationen har varit bristfällig från stadsdelen, menar Fredrik Bergman.

– Folk utan Facebook har ju överhuvudtaget ingen aning om vad som pågår. Det står ett par enstaka anslag uppsatta om att markprover pågår. Det är det enda, säger han.

Det var i samband med att staden skulle påbörja anläggandet av utegymmet och nya lekskulpturer under hösten 2022 som man hittade tungmetallerna zink, bly och koppar, plast och organiska ämnen i ett antal provpunkter i marken. I mars tog man beslut att genast stänga parken.

Starboparkens avstängning förlängs in i åtminstone augusti. Markproverna efter de misstänkta föroreningarna, som upptäcktes när man skulle förbereda anläggandet av det nya ytegymmet, drar ut på tiden.

Starboparkens avstängning förlängs in i åtminstone augusti. Markproverna efter de misstänkta föroreningarna, som upptäcktes när man skulle förbereda anläggandet av det nya ytegymmet, drar ut på tiden.

Filip Magnusson

Sanering kan ta flera år

Man vet inte var föroreningarna kommer från eller om de utgjort någon fara för någon. Om sanering krävs väntas parken behöva vara avstängd betydligt längre tid. Vid Riddersviks herrgård har Rosenparken och kolonilottsområdet varit avstängt i över tre års tid. Där upptäcktes föroreningar i jorden 2020 inför det stora bostadsprojektet i området, men saneringen har fortfarande inte kommit igång. Starbos fritidsbibliotek har fått en ny plats vid Hässelängen i Hässelby gård.

Starboparken med bland annat parkleken och fritidsbiblioteket stängdes i vintras.

Starboparken med bland annat parkleken och fritidsbiblioteket stängdes i vintras.

Filip Magnusson

Tungmetaller är cancerframkallande

De flesta tungmetaller är skadliga för människan. De är cancerframkallande, ger störningar vid utveckling av hjärnans funktioner och kan skada inälvsorgan.

Många av tungmetallerna, inte minst koppar, bly och kvicksilver, kan i markens ytskikt även skada mikroorganismer eller smådjur i marken.

Staden började rusta upp Starboparken under 2022, arbetet skulle pågå fram till sommaren 2023. Mycket växtlighet har tagits bort, nya gångvägar och fler bänkar har anlagts. Ett utegym, lekskulpturer, fler sittplatser och mer växter skulle vara klart denna sommar. Drygt 10 miljoner kronor avsattes. Ett bemannat fritidsbibliotek, där barn och unga kunde låta gratis utrustning, öppnade.

I Starboparken finns bland annat parkleksytor, klätterställning, barnhage, gungor, hinderbana, en cykelbana för dirt bike och en fotbollsplan.

Källa: Stockholms stad, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket