Ett 20-tal busslinjer läggs ner, ytterligare ett femtiotal linjer får sämre turtäthet samtidigt som tunnelbanan och pendeltågen får färre avgångar. Det är innebörden av den lista med sparförslag som lades fram av Region Stockholms trafikförvaltning i slutet av april.

Trafikkontoret i Stockholm är inte nöjda och menar att nedskärningarna skulle slå på ett olyckligt sätt mot stockholmarna. De riskerar dessutom att försvåra stadens och regionens ambitioner om överflyttning från bil till kollektivtrafik, skriver förvaltningen.

Stockholm stads trafikborgaråd Lars Strömgren (MP) håller med.

– Det gör vardagen mer komplicerad för stadens invånare och gör det svårt att nå klimatmålen. Det blir en omöjlig ekvation, säger han.

"Förorterna behöver prioriteras"

Särskilt kritisk är han mot nedskärningarna som föreslås i ytterstaden där människor har färre alternativ, och där risken är störst att folk istället tar bilen.

Som exempel tar trafikfkontoret den föreslagna nedläggningen av busslinjerna 707 och 737 mellan Fruängen/Skärhomen och Tumba. Ihopslagna busslinjer i Söderort gör att Östberga förlorar möjligheten att åka direkt till Gullmarsplan.

– Inte minst Östberga är ett område som är svårt att nå utan kollektivtrafik. Förorterna och ytterstaden behöver prioriteras, säger Lars Strömgren (MP).

Trafikkontoret anser i sitt remissvar att "de största neddragningarna av busstrafiken bör återfinnas i innerstaden". Den åsikten delas av MP-politikern.

"Fler alternativ i innerstan"

– I innerstan går det lättare att hitta alternativa färdmedel, som att gå eller cykla, vilket gör att det ändå kan gå att nå trafikmålen. Vi är kritiska till neddragningarna, men ska man göra det någonstans så är det i innerstan, säger han.

Hans grundinställning är att regeringen behöver kliva in och skjuta till pengar, för att den omöjliga ekvationen ska gå ihop.

– Regeringen måste ta sitt ansvar behandla kollektivtrafiken som ett grundläggande samhällsintresse, säger Lars Strömgren.

Bakgrunden är att SL fram till 2025 saknar 2 miljarder för att få ihop sin budget. Det beror bland annat på att resandet har minskat med nästan 20 procent under pandemin, vilket gör att SL tappat i intäkter samtidigt som trafikutbudet legat kvar på den gamla nivån.

Kan ersättas med närtrafik

Än så läng har inga konkreta förslag presenterats för innerstadsbussarna. Men Anton Fendert (MP), trafikregionråd i Region Stockholm, har sagt att flera linjer kan komma att ersättas med närtrafik.

– I vårt förslag prioriterar vi att värna det långväga pendlandet och landsbygden, för där vet vi att alternativen är få. Samtidigt har bussresandet i innerstaden fallit kraftigt och då är det rimligt att störst justeringar görs där, säger Anton Fendert.

Beslut om neddragningarna ska tas av regionens trafiknämnd efter sommaren och träda i kraft i mitten av december.