De 49 lägenheterna längs Sandviksvägen i Hässelby har stått tomma i fyra år. Här bild från några av de tomma lägenheterna på Sandviksvägen 145-151. Foto: Stefan Källstigen

Stadsdelen: "Tomma lägenheterna borde ha använts"

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning får tillbaka hälften av de sju miljoner kronor man betalat i hyra till kommunens omsorgsfastighetsbolag för ett 50-tal lägenheter som stått tomma i fyra år.

  • Publicerad 10:32, 5 jun 2021

Detaljplanerna för dessa fastigheter kräver oftast vårdbostäder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning betalade 7,3 miljoner kronor i hyra till det kommunägda omsorgsfastighetsbolaget Micasa i två år trots att bostäderna på Sandviksvägen gapade tomma under nästan hela tiden, vilket Mitt i nyligen berättade.

"Vet ej hur förvaltningen resonerade"

Vi har under en veckas tid sökt stadsdelsförvaltningens tjänstemän för en kommentar kring varför man betalat hyra utan att använda lägenheterna.

– Bostäderna borde ha använts och inte stått tomma, det håller jag med om, säger nu Pirjo D Jespersson, som sedan ett år tillbaka är avdelningschef inom verksamhetsstöd och stadsmiljö i Hässelby-Vällingby.

– Men hur stadsdelsförvaltningen resonerade 2017 vet jag inte.

Får tillbaka halva tomgångshyran

Pirjo D Jespersson berättar att förvaltningen får tillbaka drygt tre miljoner kronor från stadsledningskontoret i kompensation för tomgångshyran.

Enligt Gunnar Ohlsén, avdelningschef på Micasa, hade bolaget varit öppet för att diskutera med förvaltningen om man önskat använda de tomma lägenheterna när de äldre flyttade ut.

https://www.mitti.se/nyheter/stadsdelsforvaltningen-betalade-mangmiljonbelopp-for-tomma-lagenheter/repuej!ORSAB1F460NDY5RXQC5lUA/

– Det hade varit möjligt att diskutera om Hässelby-Vällingby velat det.

Ett uttalande som Pirjo D Jespersson reagerar på.

– Skulle andra målgrupper bo i lägenheterna hade ju Micasa tvingats anpassa lägenheterna. Genomgångsbostäder fungerar, men inte permanent boende, säger hon.

Tillfälliga ungdomslägenheter?

– Det hade kunnat bli en lång process för Micasa. De har ju inte kommit till skott med att fylla lägenheterna med hyresgäster förrän nu, och varför vet jag inte, säger Pirjo D Jespersson.

Hel våning på äldreboende tom

Micasa sade nyligen nej när stadsdelsnämnden ville låta studentera flytta in på en tom våning på äldreboendet Hässelgården i Hässelby gård. Våningen har varit stängd sedan 2017 på grund av minskad beläggning.

– Detaljplanerna för dessa fastigheter kräver oftast vårdbostäder. Skulle bostäderna hyras ut till en annan målgrupp skulle det kunna vara bygglovspliktigt, säger Gunnar Ohlsén.

Skulle nyanlända kunna flytta in på Hässelgårdens tomma våning?

– Vi hade behövt göra vissa åtgärder, och det hade blivit en annan verksamhetsklass utifrån brandskyddsaspekterna, säger Gunnar Ohlsén.

Han säger att om stadsdelarna vill låta andra grupper än de äldre bo i befintliga äldrebostäder så krävs en dialog med Micasa.

– Då kan vi diskutera. Men, ja, det hade kanske krävts beslut och investeringar när det gäller de förra servicelägenheterna, säger Gunnar Ohlsén.

Anser du att era tomma omsorgsbostäder kunnat användas bättre?

– Vi har redan friställt 400 omsorgslägenheter som bostäder för nyanlända, detta är tidigare äldrebostäder som stadsdelsförvaltningarna sagt upp. SHIS (stadens bostadssociala resurs som hyr lägenheter för nyanlända, reds anm.) vill till exempel ha hyreskontrakt på minst två år. Men ingen vet ju hur länge alla dessa äldreplatser kommer fortsätta stå tomma.

Stått tomt i fyra år – i sommar flyttar folk in igen

Mitt i berättade nyligen att 49 lägenheter på Sandviksvägen i Hässelby stått tomma i fyra år. Lägenheterna var fram till 2017 en del av Skolörtens servicehus, men Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning beslutade i maj 2017 att stänga fyra av nio byggnader (49 av 137 lägenheter) eftersom beläggningen på servicehuset minskat.

Stadsdelsförvaltningen ansåg att lägenheterna lämpade sig bättre som seniorboende.

De äldre flyttades till andra lägenheter. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltningen betalade 7,3 miljoner kronor i hyra till det kommunägda omsorgsfastighetsbolaget Micasa, trots att lägenheterna stod tomma under nästan hela tiden.

Något seniorboende blev det dock aldrig i de stängda byggnaderna. Micasa ansåg att de nödvändiga renoveringarna skulle bli för dyra. Det kommunägda bolagets huvudspår var i stället att nyanlända skulle flytta in – men 2021 står fortfarande varenda lägenhet tom.

Först den 1 juli i år tar stadens bostadssociala resurs SHIS över som hyresgäster, och lägenheterna blir genomgångsbostäder för nyanlända.

Sett till den befintliga hyresnivån skulle Micasa kunnat få in 14,5 miljoner kronor i hyresintäkter till kommunen från 2017 till nu vid en extern uthyrning.

Visa merVisa mindre