Kärlek. Emmylou som rider på hästen Saga säger att hon älskar Ponnyridskolan. Foto: Rósanna Róbertsdóttir

Staden vill stötta ridning – 600 barn står i kö på Lidingö

Köerna till Lidingös ridskolor är långa och staden utreder hur man kan göra det möjligt för fler att rida. Mitt i har frågat ridskolorna vilket stöd de önskar sig.

  • Publicerad 14:41, 20 maj 2022

Verksamheten har sin givna plats på Elfvik.

– De senaste två åren har det tillkommit över 350 barn i vår kö, säger Annika Stålgren.

Hon äger Lidingö Ponnyridskola, där ungefär 500 barn nu står i kö.

På Lidingös andra ridskola – Ridskolan Stockby – är situationen snarlik med 600 köande barn.

Nu har staden gett tjänstemän uppdraget att se över hur man kan bidra till att fler får rida – en fråga ridskolorna ivrigt kan besvara.

Öns båda ridskolor drömmer om att bygga ut. Lidingö Ponnyridskola, som hyr in sig på Elfviks gård, har dessutom begränsad tillgång till ridhusen: 3,5 timmar om dagen.

– Om vi kunde ha fler hästar, mer ridhustid och större så vore det helt fantastiskt, säger Annika Stålgren.

I dagsläget betalar Ponnyridskolan nästan lika mycket i hyra som Stockby – och har plats för mindre än hälften så många hästar. Ridhuset är nämligen byggt med arrendatorernas privata pengar, medan Stockby huserar i stadens lokaler.

Hög hyra

Snart byter Elfviks gård arrendator, och då går ridhuset över i stadens ägo för att sedan åter ingå i arrendet.

– När staden köper loss ridhuset skulle jag önska att vi kan få samma förutsättningar som Stockby. Det skulle göra jättemycket för eleverna.

– I dag är hyran för hög och anläggningen för liten för att gå runt ekonomiskt. Egentligen jobbar jag gratis och lånar ut mina hästar gratis och det funkar inte i förlängningen. Men att jämställa villkoren kanske inte går, eftersom Stockby är stadens hyresgäst med ett hyresavtal medan det på Elfvik finns en arrendator med ett gårdsarrende.

Lars Heins, stadens naturförvaltare, håller med om att förutsättningarna är olika.

– Elfviks gård har ett viktigt uppdrag att i första hand genom en god naturvård bibehålla nuvarande landskapsbild på Elfvikslandet.

Önskemålet att bygga ut kan diskuteras när staden vet vem arrendatorn blir.

– Staden är positiv till att se över möjligheten, men frågan måste prövas när det gäller naturreservatets bestämmelser och övriga förhållanden på platsen.

Runt 90 procent av de som rider på Ponnyridskolan är barn och ungdomar. Enligt Filip Svanberg (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, är det skäl att se över frågan.

– Våra två ridskolor ska vara lika behandlade och vi vill kanalisera stadens stöd mot barn och ungdomar. Men jag tror inte att den bästa modellen är att subventionera hyran, utan snarare att stötta Ryttarföreningen och juniorsektionen där.

Ett tredje ridhus

Ridskolan Stockby vill också bygga ut. De har i dagsläget två ridhus och ska bygga om så att hästarna får boxar i stället för spiltor och därmed med mer utrymme att röra sig på.

När de bygger vill de samtidigt hålla igång verksamheten och därför vill de bygga ett tredje ridhus – som också ger rum för fler hästar.

– Men att göra det kräver ändringar i detaljplanen. Det krävs bygglov och staden har välvilligt påbörjat arbetet, säger Carl-G Leissner, ägare av Ridskolan Stockby.

Mål: Möjligt för fler unga börja rida

Kultur- och fritidsnämnden vill göra det möjligt för fler barn och unga att börja rida.

Nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda på vilket sätt stödet till ridverksamheten ska utformas för att få bäst effekt.

Ridskolorna finns i Stockby och Elfvik. Förutom de två ridskolorna finns det privata stall där främst vuxna har sina hästar.

Källa: Kultur- och
fritidsnämnden

Visa merVisa mindre

Hyresläget för Lidingö Ponnyskola

Idagsläget betalar Lidingö Ponnyridskola 13 500 kronor i månaden för 14 hästar. Enligt uppgift ligger Ridskolan Stockbys hyra på 16 500 kronor per månad med plats för 40 hästar.

Stockby har också fullständig förfoganderätt över två ridhus, jämfört med Elfvik som har 3,5 timmars ridhustid per dag.

Stockby ridskola har ett förstahandskontrakt vilket innebär en stor trygghet och möjlighet till investeringar i anläggningen. Lidingö Ponnyridskola hyr i andra hand och upplever därför inte att investeringar är möjliga.

Lidingö Ponnyridskola önskar att Lidingö Stad ser över möjligheten att ge kommunens två ridskolor samma möjligheter att bedriva en fungerande verksamhet.

Visa merVisa mindre