KRITISK. Dennis Bring gillar inte planerna på en ny cykelbana genom Grubbensparken. Foto: Per Brandt/Tyréns/Stockholms stad

Staden vill dra ny cykelväg genom park på Kungsholmen

Fotgängare och cyklister ska separeras för att undvika konflikter. Nu vill staden dra ny cykelväg vid Grubbensdammen. Men förslaget möter kritik.

  • Publicerad 06:00, 2 okt 2021

Gång- och cykelstråket längs Kungsholms strand är populärt, men också för trångt och undermåligt på många håll enligt staden. Nu vill de stuva om längs strandstigen, mellan Inedalsgatan och Grubbensdammen.

Tokförvirring kring nya "holländska" cykelbanan

Tanken är att låta fotgängarna fortsätta knalla de 300 meterna rakt fram efter dammen.

Men cyklisterna ska få en ny cykelväg, från dammen genom parken till Kungsholms strand. Där anläggs en ny cykelbana genom att minska körfältet till 5,5 meter. Det gör att bilar bara kan mötas vid garageuppfarterna enligt trafikkontoret som motiverar beslutet med att det är låga trafikflöden på den gatudelen. Två parkeringsplatser tas bort.

FÖRE. Så här ser det ut idag på sträckan vid Grubbensdammen... Foto: Per Brandt

EFTER? Och så här tänker staden dra den nya cykelvägen. Foto: Tyréns/Stockholms stad

Men förslaget har väckt kritik. Dennis Bring är "inbiten cyklist" och har använt parken dagligen med sina barn i nio år och cyklat där de senaste sex åren.

Åtgärden kommer inte att göra stråket bättre utan bara ta bort parkyta menar han.

– Det är ganska mycket åtgärder för en sträcka på 250 meter, där man klampar in i parkmark. Dessutom skapar man fler konfliktytor, speciellt med lekplatsen som finns här. Det går att klämma in en meter till vid nuvarande gång- och cykelstråk, säger han.

Han har nu startat en sida på Facebook, ”Rädda Kanalparken”, för att väcka opinion mot förslaget.

– Gående och cyklister ska ha högst prioritet enligt staden, men här tar man yta från gående i parken. Det blir motsägelsefullt. Det går från en park och plats för rekreation till trafikutrymme och så var det inte tänkt. 

KLART: Nya cykellösningar på Kungsholmen

SÄGER NEJ. Dennis Bring har startat en sida på Facebook för att väcka opinion mot planerna. Foto: Per Brandt

NÖJD. Hans Cederberg bor i området och går ofta längs sträckan med hunden Dixie. Han tycker planerna låter bra. – Det har jag ingen erinran mot. Det kan hända olyckor på den här sträckan så det hoppas jag blir av, säger han. Foto: Per Brandt

Att bredda nuvarande gång- och cykelstråk har undersökts och ratats då det enligt trafikkontoret innebär ett större ingrepp. Nu handlar det om två träd som måste fällas, och ska ersättas, kontra cirka 20 vid den andra lösningen och 550 kvadratmeter parkmark istället för 1 000 kvadratmeter. Enligt trafikkontoret ska de utreda den fortsatta utformningen tillsammans med Kungsholmens parkavdelning.

– Det är en viktig åtgärd för att få ett tryggt och säkert pendlingsstråk. Det blir också bättre för gående som får vara i fred, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

En kort sträcka, där det varit få klagomål enligt trafikkontoret själva, och genom en park. Är det värt åtgärderna?

– Ja, Kungsholms strandstig är en del av ett viktigt cykelpendelstråk, som bland annat binder ihop Stockholm och Solna. Stadens mätningar visar att sträckan är för trång i relation till antalet gående och cyklister, framförallt under eftermiddagarna.

Nu väntas trafiknämnden klubba 3,5 miljoner kronor för fortsatta utredningar inför ett genomförandebeslut. Hela projektet beräknas gå loss på 16 miljoner och staden siktar på att byggstarta nästa år.

Projektet är en första del i ett större arbete för att förbättra för gång- och cykel längs hela Kungsholms strandstig mot Stadshuset, enligt staden. Men utrymmet är knappt och det kan krävas nya lösningar för att skapa mer plats för trafikanterna enligt Helldén. Det finns ingen tidplan för fortsatta åtgärder.

– Det finns stora problem på vissa platser där det helt enkelt inte finns plats. Där klurar trafikkontoret på lite olika lösningar, att kanske hitta brygglösningar och annat. Men vi får ta sträckan i etapper och det här en bra början, säger han.

FÖRE. Så här ser det ut idag på Kungsholms strand. Foto: Per Brandt

EFTER? Och så här tänker sig staden att det kan se ut när en ny cykelbana tagit plats. Foto: Tyréns/Stockholms stad

Det här ska göras

Vid Grubbensdammen breddas gång- cykelvägen till 4,6 meter, 2,3 meter för gående/cyklister.

Ny cykelbana, 3,25 meter, från dammen till Kungsholms strand där den fortsätter längs gatan till Indedalsgatan. Körfältet på sträckan smalnas av till 5,5 meter.

Två parkeringsplatser tas bort.

Muren vid Inedalsgatan kortas av, övergångsstället justeras. Den sexkantiga sittplatsen vid vattnet rustas med nya bänkar och ny beläggning som kompensation.

Lekplatsens staket kan justeras eller delar av lekplatsen byggas om för att öka trafiksäkerheten.

16 miljoner kronor beräknas projektet att kosta.

Planerad byggstart 2022 och klart 2023.

Visa merVisa mindre