Planerna för ett nytt område i Bergholmsbacken med cirka 700 bostäder går vidare. Kritikernas protester vann inte gehör i domstol och snart presenterar exploateringskontoret vilken väg de tänker sig för lastbilstransporterna till och från Bergholmsbacken.

En rapport som gjorts på uppdrag av staden lyfter fram en byggväg genom Skarpnäck som alternativet med flest fördelar logistiskt sett.

Dåliga vibrationer

Sockenvägen genom villaområdet i Enskededalen är ett annat alternativ man tittat på. I rapporten påpekas att vägen redan i dag har en hög belastning samtidigt som man bland annat lyfter farhågor kring vägens hållbarhet och hur vibrationer påverkar de intilliggande villorna. När Mitt i frågade stadens trafikkontor förra året hade man dock inga skadeärenden för villorna utmed Sockenvägen. Däremot klagomål på att vibrationerna var störande.

Längs med Sockenvägen ligger husen på rad. Grannar i området har störts av vibrationer från trafiken enligt trafikkontoret på Stockholms stad.

Längs med Sockenvägen ligger husen på rad. Grannar i området har störts av vibrationer från trafiken enligt trafikkontoret på Stockholms stad.

Google Maps

Skarpnäcksbon Ylva Bexell som är kritisk till delar av projektet, däribland byggvägens dragning, menar att inte heller Skarpnäck är förskonat från vibrationer.

– Det skallrar i dörrar på Horisontvägen när bussarna passerar, säger hon.

Horisontvägen är nämligen en av tre potentiella tillfartsvägar i Skarpnäcksalternativet. Gemensamt för alla tre tillfartsvägar är att de slutligen når Vinggatan intill Skarpnäcks IP. Härifrån ska lastbilarna sedan åka på en instängslad byggväg fram till Bergholmsbacken.

Passerar idrottsplaten

En ekologisk inventering ger vid handen att byggvägen inte kommer ha någon direkt negativ påverkan på djurlivet i Bagarmossenskogen, till skillnad mot vad kritikerna hävdar. Men inte heller Skarpnäcksalternativet kan genomföras utan negativ påverkan.

Förskolan "I ur och skur" måste flytta på uteverksamheten om staden väljer byggvägen vid Vinggatan i Skarpnäck. Här är föräldrar samlade för att protestera hösten 2022.

Förskolan "I ur och skur" måste flytta på uteverksamheten om staden väljer byggvägen vid Vinggatan i Skarpnäck. Här är föräldrar samlade för att protestera hösten 2022.

Angie Gray

Bland nackdelarna nämns bland annat hur den instängslade byggvägen, trots övergångställen, skapar en barriär i parkområdet. Vidare hur förskolan "I ur och skur" behöver flytta på uteverksamheten och att Vinggatan som passeras av barn och ungdomar på väg till idrottsplatsen får ökad trafik.

Vinggatan pekades ut som problematisk trafiksäkerhetsmässigt redan 2015. För att möta problematiken nämns bland annat möjligheten att sätta in flaggvakter.

Slutligen måste också boende på Vinggatan vänja sig vid lastbilspassager utanför sina hem på vardagar.

"Transporter som går på Vinggatan kommer att styras till en hastighet på 20 km/h för att minska vibrationer. Självklart kommer boende utmed gatan dock kunna märka och se att transporter går på Vinggatan", skriver exploateringskontorets kommunikatör Anna Ingels i ett mejl till Mitt i.