När politikerna i exploateringsnämnden i september förra året skulle fatta beslut om försäljning av mark i Bergholmsbacken, blev det ramaskri bland föräldrarna till barnen på uteförskolan Ur och Skur i Skarpnäck.

Av handlingar framgick nämligen också att en flitigt trafikerad byggväg skulle gå genom och intill den skog där förskolebarnen tillbringar största delen av dagarna.

– Det är som att lastbilar ska köra genom korridoren på en förskola. Både arbetsro och pedagogik kommer att bli störd, sade föräldern Maja Myrberg.

Pekar på husskador

I underlaget stod det att Sockenvägen som tillfartsväg skulle kunna orsaka kostsamma vibrationsskador:

"Trafikkontoret och Stockholm Vatten har i dagsläget många ärenden rörande vibrationsskador från fordonstrafik på Sockenvägen. Skadorna uppstår bland annat i ledningar och byggnader intill vägen."

Men när Mitt i frågar trafikkontoret och Stockholm Vatten och Avfall återkommer båda med svaret att inga ärenden om skador på byggnader eller ledningar finns. Inte heller finns några sådana uppgifter i den bygglogistikutredning från 2017 som Mitt i läst.

Längs med Sockenvägen ligger husen på rad. Grannar i området har störts av vibrationer från trafiken meddelar trafikkontoret.

Längs med Sockenvägen ligger husen på rad. Grannar i området har störts av vibrationer från trafiken meddelar trafikkontoret.

Google Maps

Trafikkontoret svarar dock att de fått in anmälningar om störningar från boende på Sockenvägen på grund av vibrationer från trafiken, och att vibrationerna framför allt kommer från tung trafik.

Obermüller: "Konstigt"

För Cecilia Obermüller (MP), Skarpnäcks stadsdelsnämnds nya ordförande som också sitter i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige är detta ny information.

– Konstigt. Det här är något man borde titta vidare på. Det är väsentligt att vi får all information och att man gör en ordentlig utredning som belyser alla alternativ. Det kan vara så att Sockenvägen i alla fall behöver förstärkas. Vi har andra byggprojekt på gång i Bagarmossen och all byggtrafik kan ju inte gå via Skarpnäck.

"Vi har andra byggprojekt på gång i Bagarmossen och all byggtrafik kan ju inte gå via Skarpnäck" säger stadsdelsnämndsordförande Cecilia Obermülller (MP) till höger. Hon bor själv i Bagarmossen.

"Vi har andra byggprojekt på gång i Bagarmossen och all byggtrafik kan ju inte gå via Skarpnäck" säger stadsdelsnämndsordförande Cecilia Obermülller (MP) till höger. Hon bor själv i Bagarmossen.

Anders Björklund

Projektledarens förklaring

Exploateringskontorets projektledare Helena Rosander skriver i ett mejl till Mitt i att begreppet "ärenden" inte bara behöver avse inrapporterade skador på byggnader och ledningar.

"Om man med 'ärende' strikt avser formella skadeärenden så var det inte i den betydelsen jag använde begreppet. Det handlar om bedömningar vi fått vid våra kontakter med andra förvaltningar/bolag inom staden."

Samtidigt svarar trafikkontorets pressansvariga Malinda Flodman att deras undersökningar visat att tung trafik inte brukar skada byggnader, men påverkar hälsan genom att exempelvis väcka sovande.

"De kostnader trafikkontoret har är inte på grund av skador utan främst för att vi behöver lägga om asfalten och laga mindre skador och potthål på Sockenvägen oftare än vi hade gjort om vägen inte gått över lerig mark."

Domstolsfråga

Detaljplanen för Bergholmsbacken är överklagad till mark- och miljödomstolen. Först när deras dom kommit presenterar exploateringskontoret en uppdaterad utredning om byggvägar.