Misskötsel. Utbildningsnämnden drar in tillståndet för stiftelsen Al-Azhar att bedriva förskola i Hjulsta och Vällingby. Foto: Mostphotos

Staden stänger fristående förskolor

Stiftelsen Al-Azhar får inte längre bedriva förskola i Hjulsta och Vällingby. Utbildningsnämnden anser att stiftelsen är oseriös. Men stiftelsen ska överklaga beslutet.

  • Publicerad 12:10, 5 jan 2021

Under två års tid, 2018-2020, har utbildningsförvaltningen granskat stiftelsen Al-Azhars båda fristående förskolor i Hjulsta och Vällingby.

Granskningarna visar enligt utbildningsnämnden att stiftelsen inte har ekonomiska förutsättningar att följa föreskrifterna som gäller för förskolor.

Nämnden anser vidare att stiftelsen inte är lämplig enligt skollagen att bedriva förskoleverksamhet.

Företrädare för stiftelsen Al-Azhar har enligt nämnden visat på allvarlig ekonomisk misskötsamhet och bristande förmåga att följa lagar och föreskrifter.

Fått flera miljoner i bidrag

Under åren 2018, 2019 och 2020 har stiftelsens förskolor fått cirka 54 miljoner kronor i kommunal förskolepeng samt tolv miljoner kronor i statliga bidrag.

Beslutet om att dra in tillstånden togs av utbildningsnämnden den 17 december. I en skriftlig kommentar säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L):

"Som kommun måste vi agera för att säkerställa att alla som bedriver förskola i staden, gör det på ett bra sätt. Oseriösa aktörer ska inte få förstöra barnens trygga förskoletid."

Enligt Isabel Smedberg-Palmqvist handlar bristerna dels om redovisning av vart förskolepengen (skattepengar) för respektive barn har gått, dels om att förskolorna inte har kunnat visa att de kan säkerställa en ekonomiskt hållbar framtid.

Förvånat borgarråd

Till Mitt i säger Isabel Smedberg-Palmqvist att stiftelsen har fått alla chanser att rätta till bristerna. Trots det har ägarna inte gjort något åt dem, vilket förvånar Smedberg-Palmqvist.

– Dels att man trots föreläggande inte vidtagit de åtgärder som krävs, dels för att det handlar om Stockholmarnas skattepengar.

Stockholms stad misstänker inga ekonomiska oegentligheter men det handlar om "många miljoner" som har betalats ut, pengar som enligt staden inte redovisats på ett korrekt sätt.

I en skriftlig kommentar till Mitt i säger rektorn för Al-Ahzarskolan, Hussein Ibrahim:

"Al-Azhar stiftelsens kommentar är vi kommer att överklaga utbildningsnämndens beslut gällande Al-Azhars förskolor i Hjulsta och Vällingby."

2019 dömdes fyra tidigare ägare i stiftelsen bland annat för grov trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott, till fängelse och näringsförbud. Strängast straff fick en man i 50-årsåldern, drygt fyra års fängelse, sju års näringsförbud och krav på att betala tillbaka cirka sju miljoner kronor. Alla fyra nekade till brott.

Beslutet om återkallat tillstånd för de båda förskolorna i Hjulsta och Vällingby gäller från den 1 mars.

Föräldrar med barn på de båda förskolorna har erbjudits plats på kommunala förskolor.

115 barn berörs

Stiftelsen Al-Azhar har två fristående förskolor: en på Tenstavägen 103 i Hjulsta (70-barn) och i Vällingby (45 barn).

Stiftlsens verksamhet omfattar även fristående grundskola, grundsärskola, och fritidsverksamhet.

Totalt har skolorna 700 elever.

Källa: Al-Azharskolans hemsida

Visa merVisa mindre