Säljs. Internationella Engelska skolan i Bromma är en av nio skolfastigheter som Stockholms stad nu säljer. Foto: Mikael Andersson

Staden säljer ytterligare sju skolfastigheter

Stockholms stad säljer ytterligare sju skolfastigheter som drivs privat. Därmed säljs totalt nio fastigheter till ett värde av 1,9 miljarder kronor. Staden vill slippa renovera slitna skolor som man själva inte driver – och i stället satsa på skolorna man driver.

  • Publicerad 15:51, 12 jan 2022

Mitt i berättade i november om försäljningarna av Tensta gymnasium till Hemsö och Gubbängens gamla gymnasium till Internationella Engelska skolan.

Nu säljer staden ytterligare sju skolfastigheter, varav tre i västerort, till SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB). SBB köper fastigheterna för cirka 1,5 miljarder kronor.

– Urvalet av skolfastigheterna vi nu säljer är baserat på fastigheter där vi i dag har privata hyresgäster och de är sammansatta i en portfölj som vi hoppades skulle intressera marknaden, säger Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef på det kommunala fastighetsbolaget Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB).

Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef på Sisab. Foto: Sisab

Klart: Nu har Tensta gymnasium sålts

SBB kommer att erbjuda de befintliga hyresgästerna, däribland Internationella Engelska skolan på gamla Hässelby gymnasium och Riksbyskolan i Bromma samt Torpstugan förskola i Spånga, förlängningar på hyresavtalen med tio år.

Med försäljningarna från november inräknade får Sisab och staden in totalt 1,9 miljarder kronor i fastighetsförsäljningarna.

I samband med försäljningen av Gubbängens gamla gymnasium i november sade stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) att försäljningarna är en del av ett ökat samarbete med privata aktörer kring renoveringar och nybyggnader av skol- och idrottslokaler.

Står inför renoveringar

Flera av fastigheterna som säljs står enligt Sisab inför större renoverings- och underhållsåtgärder. Uppsidan för staden är förutom försäljningsintäkterna att man kan lämpa över nödvändiga investeringar på de privata aktörerna.

Engelska skolan köper sina lokaler av staden

Säljs. Internationella Engelska skolan i Bromma är en av nio skolfastigheter som Stockholms stad nu säljer. Foto: Mikael Andersson

Samtidigt förlorar staden en årlig hyresintäkt på 50 miljoner kronor netto och riskerar hamna i ett läge där man i framtiden måste hyra lokalerna.

– Men vi kan inte se någon risk i dag med att staden kan behöva bli hyresgäster, säger Thomas Pella Bergsell.

Vill fokusera på kommunala hyresgäster

Det är andra gången på två år som Stockholms stad säljer skolfastigheter till SBB. 2019-2020 sålde staden 21 förskolor och två grundskolor som drevs privat för 421 miljoner kronor. Hyresintäkterna uppgick till drygt 25 miljoner kronor.

– Vi ska fokusera på våra kommunala hyresgäster, och behoven av fler elevplatser är fortfarande stort. Det innebär stora investeringar när vi bygger nya skolor och förskolor runt om i staden, säger Thomas Pella Bergsell.

Är fler skolfastigheter på väg att säljas?

– Inga sådana planer finns i dagsläget.

Här är skolfastigheterna som säljs

Gamla Tensta gymnasium (Hemsö)

Gamla Gubbängens gymnasium (Internationella Engelska skolan)

Torpstugan förskola i Spånga (SBB)

Förskolan Årstagården (SBB)

Riksbyskolan i Bromma (Internationella Engelska skolan, SBB)

Hässelby gymnasium i Hässelby (Internationella engelska skolan, SBB)

Västbergaskolan (SBB)

Västerholmsskolan (SBB)

Österholmsskolan (SBB)

Affärerna ska godkännas av kommunfullmäktige i början av 2022.

Källa: Sisab

Visa merVisa mindre