Bostad. Arkitekten Folke Zettervall bodde själv i huset han ritat på Odengatan 3. Foto: Mitt i

Staden säljer anrikt hus

Att förvalta kontor är inte Svenska Bostäders kärnuppgift. Därför ska bolaget sälja en nationalromantisk tegelkåk på Odengatan 3. Att göra om det till hyresrätter är inte lönsamt, anser bolaget.

  • Publicerad 06:15, 17 maj 2021

Med murverk i natursten och tegel, och ett praktfullt småspröjsat burspråk, är Tofslärkan 7 rustik och elegant på samma gång.

Men för ägaren Svenska Bostäder finns det ett stort problem med fastigheten på Odengatan 3, högst uppe i hörnet vid Vallhallavägen. Den innehåller nämligen kontor.

– Svenska Bostäders kärnuppgift är att bygga och förvalta just bostäder, och jag är mån om att man ska renodla beståndet, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd och tillika styrelseordförande i Svenska Bostäder.

Till salu. Svenska Bostäder vill inte äga kontorsfastigheter – och menar att det är billigare att bygga nytt än att återställa Tofslärkan 7 till bostäder. Foto: Lennart af Petersens, 1956, Stockholmskällan

Flärd. Inredningen är påkostad med rikt skulpterade paneler med matchande väggfasta skåp. Det snålades inte i trapphuset heller; där användes material som ek, granit och kalksten. Foto: Lennart af Petersens, 1956, Stockholmskällan

"Inte lönsamt med ombyggnad"

Fastigheten Tofslärkan 7 byggdes 1909-1910 som ett bostadshus och detaljplanen medger fortfarande att huset används till detta. Enligt Svenska Bostäder är det dock inte någon bra idé att omvandla de 730 kvadratmetrarna till hyresrätter.

Den slutsatsen bygger dels på antagandet att kostnaden för en konvertering till bostäder inte höjer värdet på fastigheten med motsvarande belopp, dels att hyresintäkterna minskar jämfört med det nuvarande upplägget med kontor.

Dessutom skulle den sammanlagda uthyrningsbara ytan minska, skriver bolaget i beslutsunderlaget.

– Enligt bolagets bedömning, som jag och den grönblå majoriteten i nämnden delar, är det inte lönsamt med en konvertering. Jag är mån om att det ska bli en bra affär för bolaget och skattebetalarna, och pengarna från försäljningen kommer att användas till renoveringar och nyproduktion, säger Dennis Wedin.

Är det ändå inte billigare att bygga om en befintlig fastighet till bostäder, om man väger in kostnaden för att bygga en helt ny fastighet från grunden?

– Bolagets bedömning är att det är ett för litet projekt för att man ska få ekonomi i det.

Vakande ögon. På var sida om porten vaktar skulpterade boxer-huvuden. Foto: Mitt i

Burspråk. Det stora burspråket med blyinfattade fönster är blickfånget i centrum på den mestadels symmetriska fasaden mot Odengatan. Foto: Mitt i

Tofslärkan 7

Huset på Odengatan 3 ritades och lät byggas av den välkände arkitekten Folke Zettervall under åren 1909-1910.

Folke Zettervall, som hade sin privatbostad i huset, var chefsarkitekt på Statens Järnvägar och mellan 1895 och 1930 ritade han cirka 260 stationshus från Abisko i norr tll Hässelholm i söder.

1958 byggdes huset om till kontor. Enligt en tidigare inventering var stora delar av den påkostade inredningen bevarad ännu under slutet av 1970-talet: "Kontorsrum i den f d matsalen bevarar riktskulpterad panel med omväxlande arkadbågar och pilastrar i renässansstil".

Mellan 1999 och 2018 inrymde huset Brasiliens ambassad.

Källa: Stockholmskällan

Visa merVisa mindre

Innergård. Odengatan 3, sett från gårdssidan. Foto: Lennart af Petersens, 1956, Stockholmskällan