Tomt. Färre Lidingöbor efterfrågar hemtjänst under pandemin. Verksamheter i stadshuset, som Träffpunkten har också varit stängda. På bilden syns stadshusets reception. Foto: Hanna Lilja

Staden går plus på corona

Coronapandemin har gjort att äldre inte velat släppa in hemtjänsten eller ansöka om plats på särskilda boenden. Resultatet: Omsorgs- och socialnämnden gör ett rejält plus.

  • Publicerad 05:10, 26 okt 2020

Många anhöriga har dragit ett tungt lass.

Antalet utförda hemtjänsttimmar beräknas minska rejält på Lidingö i år jämfört med förra året.

22.000 färre timmar med omvårdnad, städning, matlagning och annat som hemtjänstens personal gör kommer utföras i äldre Lidingöbors hem 2020 enligt Lidingö stads delårsrapport.

Siffran är baserad på den kraftiga minskningen av efterfrågan av hemtjänst som stadens omsorgs- och socialnämnd noterat från mars i år.

Märks inte i verksamheter

Även ansökan till stadens vård- och omsorgsboenden har minskat. I början av året var det 412 Lidingöbor som bodde på vård-och omsorgsboende på Lidingö eller på boenden i andra kommuner som är anslutna till valfrihetssystemet i Lidingö stad.

Sista augusti var det 369 boende, alltså 43 färre.

Sammantaget gör minskad efterfrågan att omsorgs- och socialnämnden beräknas göra ett överskott på 58 miljoner kronor.

Men det här är inget som märks i verksamheterna.

– Nej, verksamheterna får betalt per utförd tjänst, säger Patric Andersson, ekonomichef på Lidingö stad.

Vad händer med de pengar som man får över då?

– Kommunen kan inte flytta pengar mellan år, så de hamnar på stadens resultat. De går då till att finansiera investeringar och betala av lån, något som Lidingö stad inte har, säger han.

Staden förklara den minskade efterfrågan med oron för corona. Äldre har inte velat släppa in hemtjänsten eller flytta in på särskilda boenden.

Omsorgsskuld

Dock kvarstår behovet. Birgitta Sköld (LP), ordförande för omsorgs- och socialnämnden pratar om en omsorgsskuld.

Uppmärksammar anhöriga. Brigitta Sköld (LP), vill stärka stödet till anhöriga. Hon ger även gott betyg till anställda inom stadens omsorg för arbetet under corona. Foto: Therese Andersson

– Vi har sett en minskning av antalet Lidingöbor som begär omsorgsinsatser från staden och därför tyder det på att det just nu byggs upp en omsorgsskuld. Därför lägger vi just nu mycket tid på att förbereda verksamheten för det framtida ökade trycket och säkerställa en god omsorg till alla Lidingöbor, säger hon.

Coronapandemin och dess effekter kommer att vara i fokus för omsorgen på Lidingö även under nästa, säger Birgitta Sköld. Till exempel stärks anhörigstödet

– Många anhöriga har dragit ett tungt lass nu under coronapandemin och därför är det viktigt att stärka anhörigstödet, säger hon.