Bodalshallen. Här ska GT Vikingarnas hall ligga. Bodalshallen bedöm som uttjänt. Foto: Pekka Pääkkö

Staden går i borgen för gymnastikhall i Bodal

Gymnastik är en av de sporter där köerna ringlar sig långa för att få en plats. Nu går staden i borgen för att föreningen GT Vikingarna ska kunna bygga en ändamålsenlig hall och kunna ta emot fler barn.

  • Publicerad 08:15, 29 aug 2021

Lidingö stads modell för att komma i kapp med byggen av idrottshallar och andra sportanläggningar som det är ett skriande behov av är att låta föreningarna bygga själva.

För att föreningarna ska kunna få lån till sina byggen som många gånger är stora och kostsamma ger staden lite hjälp på traven – man går i borgen för lånen.

I dag har staden borgensåtaganden för cirka 70 miljoner kronor.

Största borgen

På kommunfullmäktige 30 augusti beslutades att bevilja borgen för ytterligare ett lån. Den här gången handlar det om föreningen GT Vikingarna som ska bygga en ny idrottshall där den gamla bollhallen i Bodal ligger nu.

Staden har beviljat föreningen borgen om högst 90 miljoner kronor, det är en större borgen än de hittills sammanlagda borgensåtagandena. Byggkostnaden är beräknad utifrån ett flertal offerter från byggbolag som föreningen har tagit in.

Långa köer

Gymnastiktruppen Vikingarna (GTV) har fått arrende på marken där bollhallen nu ligger. Föreningen är också en av dem som har riktigt långa köer till sin verksamhet. Enligt en kommunal tjänsteskrivelse är 800 barn aktiva i föreningen men ännu fler, 850, står i kö.

Köerna handlar bland annat om att man konkurrerar med andra idrotter om plats i hallarna. Men en ny, speciellt anpassad idrottshall blir det bättre.

– Då kommer vi att kunna möta efterfrågan på ett helt annat sätt. Vi vill så gärna erbjuda alla barn som vill möjligheten att träna gymnastik och ta del av vår gemenskap, sade ordförande Eva Unger till Mitt i i våras.

Fler står i kö än som går på sporten

Ska gynna barnen

Att godkänna kommunal borgen kan vara kontroversiellt. Enligt stadens egen policy i frågan är det okej att godkänna borgen för föreningar som behöver göra investeringar som gagnar öns barn och unga. Ibland kan man dock hamna i gränsdragningsproblem, till exempel när företagare driver verksamheter som riktar sig till barn. När Ekholmsnäs golfklubb fick kommunal borgen för att bygga ut sin verksamhet kritiserades det av Miljöpartiet.

Staden har borgensåtaganden på över 70 miljoner kronor

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) ser dock fördelar med modellen.

– Det är en risk förstås men det är billigare än att bygga själv, det blir billigare för skattebetalarna. Det är också bra att föreningslivet är med och utformar och utvecklar efter sina behov - med kommunens stöd, säger han.

Här är stadens borgensåtaganden
Lidingö Tennisklubb: 38,7 miljoner

IFK Lidingö Fotboll FK: 23 mijoner

Ekholmsnäs golf AB: 8,5 mijoner

Elfviks gårds ridhus: 6 miljoner

IFK Lidingö skid- och orientering: 3,4 mijoner

Stifterlsen Mulleborg: 5 miljoner

Norra Lidingö sjöscoutkår: 0,5 miljoner

SUMMA: 72 miljoner kronor

Gäldenärerna har amorterat ner sina skulder enligt uppställda vilkor. Tennisklubben och fotbollsklubben har dock båda ansökt och fått förlängdamorteringstid 12 månader med anledning av corona.

Visa merVisa mindre

Största tjejverksamheten på ön

Föreningen GT Vikingarna har Lidingös största verksamhet för tjejer. 95 procent av de aktiva är tjejer och Lidingöbor.