Under S:t Paulsgatan och Folkungagatan finns husfasader kvar. Foto: Victor Malmcrona/Pekka Pääkkö

"Staden är mer av en schweizerost än man kan tänka sig"

När Södermalm växer sker det på historisk mark. Ibland blir rester av den gamla staden kvar, under asfalten. Mitt i tog en titt under jord, i utrymmena som blev över.

  • Publicerad 14:58, 19 mar 2021

En oansenlig dörr vid S:t Paulsgatan leder till ett mörkt, trångt utrymme, fyllt med rör och ledningar. Vänster in fortsätter det.

Det är inte högt i tak, kanske två meter. Ytterligare trettio meter in öppnar plötsligt ett stort bergrum upp sig. Och där, i det underjordiska rummet, syns en gammal husfasad.

– Det här blev kvar när Söderledstunneln byggdes. Vi kom in under gamla brodelen av S:t Paulsgatan, på taket till tunneln, berättar Oscar Eriksson, teknisk förvaltare vid trafikkontoret.

Det hus, vars tomma fönster ser ut i bergrummet, fortsätter upp genom taket och på ovansidan är det kontor för Statens fastighetsverk.

Kjell blev instängd under Söder – i fyra och ett halvt dygn

Huset som Statens fastighetsverk sitter i är egentligen mycket högre. Under gatunivå fortsätter fasaden ett 15-tal meter ner. Foto: Pekka Pääkkö

Fönster som tidigare såg ut över Södergatan blickar nu ut i mörker, mot sten och betong. Foto: Pekka Pääkkö

Rester från en svunnen tid

En gång i tiden vette huset mot Södergatan, den väg som under stora delar av 1900-talet korsade Södermalm, och delade norra delen av malmen med ett djupt dike.

På 80-talet kom Södergatan att ersättas av Söderleden och Söderledstunneln. Ovanför byggdes stadskvarteren åter.

Oscar Eriksson är teknisk förvaltare för ledningstunnlar och biutrymmen på trafikkontoret. Här står han ovanpå Söderledstunneln med S:t Paulsgatans bro över huvudet. Foto: Pekka Pääkkö

Bakom betongblocket gömmer sig Söderledstunneln. Över taket går S:t Paulsgatan, och den gula fasaden är till huset som rymmer Statens fastighetsverk. Foto: Pekka Pääkkö

Här fylldes inte utrymmet igen. Det täcktes bara över.

Några ledningar och kablar finns i rummet under S:t Paulsgatan, annars fyller det ingen större funktion.

– Vi går en rond här någon gång i månaden, ser att det ser schysst ut och att ingen brutit sig in. Annars är vi inte här mycket, säger Oscar Eriksson.

Under Folkungagatan ligger gamla Folkungagatan. Det här schaktet leder än längre ner i Stockholms underjord. Foto: Pekka Pääkkö

Tidigare låg de här fönstren på marknivå. Vet du vad som då gick att se bakom glaset? Foto: Pekka Pääkkö

Under Folkungagatan

En annan rest som blev kvar när Söderledstunneln byggdes finns under Folkungagatan. Marken bakom Medborgarhuset höjdes, och kvar under jord blev en liten bit av den gamla gatan.

Stora, igenmurade fönster ser ut över resterna av asfalt, trottoar, och ur dammet sticker även en gatubrunn upp. Även det här utrymmet finns till för att idag ge plats åt lite rör och teknik.

– Att hus finns kvar under marken på det här sättet är inte så vanligt, men det finns andra sorters utrymmen kvar under Söder. Staden är mer av en schweizerost är man kan tänka sig, säger Oscar Eriksson.