Mitt i berättade nyligen att framtiden för Stockholms food trucks är oviss. Återinförda avgifter, lågkonjunktur och bångstyriga regler kan göra att branschen i år minskar för första gången på flera år.

– Varför antalet tillstånd varierar över åren är inget vi säkert vet. Men vi tror att det till stor del beror på efterfrågan av mobila matserveringar under pandemin. Folk hade ett begränsat rörelsemönster och mindre vilja att gå på restaurang, säger Jonas Håkansson, utredare på trafikkontorets avdelning för tillstånd, juridik och parkering.

Läs mer: Oviss framtid för food trucks i Stockholm

Stockholmspolitiken valde också att göra food truck-tillstånden kostnadsfria under perioder åren 2021–2022. Det var en av flera covid-relaterade åtgärder.

– Det är en annan anledning som sannolikt påverkat.

Klagomålen: För trångt

Vid några tillfällen har klagomål kommit. Allmänheten har då ansett att det varit för många truckar på en plats och att det blivit för trångt.

Jonas Håkansson hanterar food trucks på Stockholms gator för stadens räkning.

Jonas Håkansson hanterar food trucks på Stockholms gator för stadens räkning.

Lennart Johansson

– Men de flesta är väldigt positiva till food trucks, säger Jonas Håkansson.

Sett till uppgifterna över de senaste åren så har intresset för att bedriva food trucks ökat?

– Ja, av statistiken att döma så har intresset ökat flera år på raken i Stockholm. Vi tycker det är kul. Food trucks uppskattas av många.

Kommer utvärdera efter sommaren

Fler än 100 giltiga tillstånd samtidigt ska inte få finnas Stockholm, enligt ett beslut från staden.

– Det har det aldrig gjort, det finns god marginal till den tillåtna gränsen. Men syftet med taket är att ha ett bra, men ändå kontrollerat antal truckar, säger Jonas Håkansson.

Isabelle Cederblad öppnade sin foodtruck Mackverket under pandemin, men tvekar om hon ska ge sig ut på gatorna under 2023 på grund av de återinförda avgifterna.

Isabelle Cederblad öppnade sin foodtruck Mackverket under pandemin, men tvekar om hon ska ge sig ut på gatorna under 2023 på grund av de återinförda avgifterna.

Stefan Källstigen

Staden har tidigare sagt att man tror att det kan bli några färre food trucks i år eftersom avgifter återinförts.

– Men det är för tidigt att säga om det blir så. Vi vet ännu inte hur många som kommer söka tillstånd. Efter sommaren får vi utvärdera huruvida avgiften faktiskt påverkat viljan att sälja mat på stadens gator.

Läs mer: Centerpartiet vill slopa avgifterna för food trucks under inflationen

Det finns inga planer på att sänka avgifterna, enligt Jonas Håkansson.

– Viktigt att ha i åtanke är att food trucks kan bedriva verksamhet i Stockholm utan ett nyttoparkeringstillstånd. Dock inte på den allmänna gatumarken.

Det finns food truck-ägare som anser att staden borde tillåta mer verksamhet inne i city? 

– Enligt våra allmänna ordningsföreskrifter krävs polistillstånd i vissa områden. Beslutet beror på flera saker, bland annat med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet.

Avgifterna är återinförda för food trucks-ägarna i Stockholm – det betyder att det under 2023 kostar dem närmare 40 000 kronor att stå på gatan.

Avgifterna är återinförda för food trucks-ägarna i Stockholm – det betyder att det under 2023 kostar dem närmare 40 000 kronor att stå på gatan.

Stefan Källstigen