Det är för att de ska veta vilka kärl som de tömmer framöver.

Det här ska också leda till att företaget blir bättre på att svara på kunders frågor.

Arbetet kommer att pågå under resten av året och 2024. Innan SRV kommer till din adress kommer de att meddela dig.