Foto: Mikael Andersson / Niklas Loman

Spridningen av covid minskar i Upplands-Bro

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Upplands-Bro minskade under den senaste veckan. Samtidigt redovisas att 13 procent av kommunens invånare fått minst en dos av vaccinet.

  • Publicerad 10:29, 16 apr 2021

Varje torsdag redovisar Folkhälsomyndigheten statistik rörande coronaläget på kommunnivå. Nyhetssajten Newsworthy analyserar dessa siffror. Den senaste veckan har det i Upplands-Bro kommun rapporterats 87 nya bekräftade fall av covid-19.

Blickar vi tillbaka på förra veckans rapport är det här en minskning med 15 fall.
Sett till antalet Upplands-Brobor så har det den senaste veckan varit 300 fall per 100 000 invånare. Jämför vi den siffran med övriga landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Hur går det med vaccinationerna då?

Till och med vecka 14 så har 2 859 personer i Upplands-Bro fått sin första vaccindos. Det här motsvarar 13 procent av den vuxna befolkningen. Jämför vi siffrorna med övriga kommuner så är det här en lägre andel.

I länet så tuffar man på med att vaccinera mot covid-19. Totalt sett så har 245 713 personer fått en första dos av vaccinet till och med vecka 14. Det här motsvarar på länsnivå 13,1 procent av befolkningen.

Radhusidyllen blev en lastbilsidyll

Boende efterlyser bullerdämpning. De boende i radhusområdet i södra Brunna känner både oro, maktlöshet och uppgivenhet i takt med att den tunga trafiken ökar ute på Granhammarsvägen. Nu efterlyser grannarna bullervall och bullerplank...måndag 17/5 10:14

Upplands-Bro kommun: En höjning av bullervallen är på gång

Så svarar kommunen radhusgrannarna vid Granhammarsvägen. Hos kommunen ger man beskedet att den befintliga, om än låga bullervallen, som skyddar radhusområdet längs med Granhammarsvägen ska undersökas. Därefter ska denna höjas med två meter.måndag 17/5 10:13