I februari i år startade bygget av den nya is- och sporthallen i Kviberg park. Den nya sporthallen ska innehålla två fullstora hallar som vid behov ska kunna slås ihop för att skapa en stor arena vid idrotts- och kulturevenemang.

Tanken är att hallen på sikt ska ersätta ishallen Isdala i Kortedala.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/har-far-kviberg-tva-arenor-i-en/repucd!lTS1mQ2wqxwQem9DlLYNcw/

Om arbetet hade gått enligt plan skulle den nya hallen stå klart våren/sommaren 2022.

"Så klart tråkigt"

Förra veckan aviserades att arbetet med hallen kommer att fördröjas ett halvår – och bli rejält mycket dyrare. 32 miljoner kronor närmare bestämt.

– Det är så klart tråkigt med dessa fördyrande omständigheter och att vi tvingas skjuta på tidsplanen, men det är viktigt att vi gör det vi kan för att säkra upp en stabil anläggning för många år framåt, säger Ann-Charlotte Hellman, fastighetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen, i en kommentar på Göteborgs Stads hemsida.

Anledningen till fördröjningen och fördyrningen är att marken vid byggplatsen är mer förorenad än vad de förberedande undersökningarna visat. Kostnaden för forsla bort och ta hand om de förorenade massorna blir av den anledningen dyrare.

Ska ta beslut

Vid nästa möte i idrotts- och föreningsnämnden, 27 oktober, ska politikerna ta beslut om de godkänner en utökning av investeringsutgiften med 32 miljoner kronor eller inte.

Att hallbygget kostar mer än planerat får konsekvenser på framtida projekt. Idrottsförvaltningen föreslår att den utökade utgiften ska hanteras inom den ekonomiska ramen för investeringsområdet idrottshallar. Det skulle innebär att en av de icke geografiskt bestämda sporthallar som förvaltningen nominerat att bygga under perioden 2025-2030 inte kommer att bli av.