Att det planeras för året runt-aktiviteter i Hammarbybacken skrev Mitt i om i januari. Nu visar korrespondens mellan Skistar och Stockholm stad som Mitt i tagit del av vad det hela handlar om.

Skistar vill bygga två konstgräsbanor i backen som gör utförsåkning även i gassande sommarsol möjlig. Konstgräsbackar finns redan på några håll i Europa, bland annat Copenhill i Köpenhamn.

I planen finns också en spårrodelbana, tubing där du åker i ringar nerför backen, och en klätterpark med stolpar som du kan gå och åka lina emellan.

Stockholms stad gav i torsdags tillfälligt bygglov som gäller från sista april i år och dessutom dispens från strandskyddet. Enligt Skistars beskrivning är anläggningen lätt att montera ned och allmänheten ska fortsatt ha god tillgång till friluftsliv Hammarbybacken.

Hänvisar till pressträff

Hur anläggningen påverkar backcyklingen har Mitt i inte kunnat få svar på eftersom styrande på Skistar bestämt sig för att inte berätta om planerna i nuläget. Inte heller när anläggningen kan vara färdig.

– Det kommer vi att presentera på en pressträff i mars när vi vet alla detaljer. Det är svårt att säga i dagsläget, Petra Hallebrant, kommunikationschef på Skistar.

Borgarrådet: "Viktigt för besöksnäringen"

Det var stadsbyggnadsnämden som fattade beslut om tillståndet.

– Efter pandemin behöver Stockholm den här typen av initiativ. Det är viktigt både för besöksnäringen och stockholmarna att platsen som de annars varit hänvisade till vintertid blir tillgänglig med fler aktiviteter året runt. Rent generellt ställer jag mig inledningsvis också positiv till en toppstuga i Hammarbybacken även om det inte tillhör det här ärendet, säger nämndens ordförande Joakim Larsson (M).

Politikerna var eniga i beslutet.

– Beslutet innebär att anläggningen blir mer tillgänglig och attraktiv under en större del av året. Stockholm behöver fler roliga attraktioner för alla åldrar, säger oppositionsrådet Jan Valeskog (S).

Miljöförvaltningen: "Får inte försämras"

Beslutet föregicks av att miljöförvaltningen förra fredagen gav klartecken med förutsättning att Skistar uppfyller en del villkor, bland annat gällande plastpartiklar från konstgräsbacken. Plasten fick miljöförvaltningen att reagera i den första remissrundan före jul eftersom Sickla kanal och Sicklasjön redan har en kemisk och ekologisk status som inte är bra.

"Statusen får inte försämras. Plastpartiklar bör inte tillföras sjön", skrev miljöförvaltningen som då inte ville ge klartecken.

Fällor ska fånga plast

Efter att Skistar kompletterat sin ansökan gick ärendet på återremiss till miljöförvaltningen. "Produkten innehåller inga lösa delar av korn eller gummi, så kallade granulat som kan spridas i närmiljö, därav bidrar de inte till en ökad förekomst av mikroplaster i miljön", har Skistar försäkrat i sin korrespondens med Stockholms stad.

– Men det är ju fortfarande så att plastpartiklar nöts bort. Till det kommer både regn- och smältvatten och att de ska bevattna mattan för att den ska ge mindre friktion. Så det blir ganska mycket vatten som rinner nerför backen. Som svar har Skistar föreslagit dagvattenfällor, säger Cecilia Persson, ekolog på miljöförvaltningen.

En huvudnyckel

Dagvattenfällan, som ska fånga upp plastpartiklar, var en av huvudnycklarna till att miljöförvaltningen gett grönt ljus för anläggningen.

Skistar skriver i ett av breven till Stockholms stad att anläggningen kommer att bidra till rörelse hos befolkningen:

"Hammarbybackens centrala läge och goda tillgänglighet gör det möjligt för alla i Stockholm att utnyttja området."

Det tillfälliga bygglovet och strandskyddsdispensen gäller till 30 november 2025.