Det är inte första gången det kommer larm från föreningen.

Unga åkare har tidigare berättat i media om vikthets och kränkningar från tränare.

Efter en extern utredning, som tillsattes av Svenska konståkningsförbundet, SKF, togs förra året fram en rad krav fram för att trygga träningsmiljön.

En av dessa var ökad vuxennärvaro på isen under träningar och tävlingar, en så kallad barnombudsman som inte har koppling till tränarna.

Inför stickprover

I Uppdrags Gransknings program som sändes 15 februari, fanns ingen sådan på isen vilket bryter mot reglerna att följa SKF:s beslut.

– Det är oacceptabelt att de frångår beslutet och än värre att de inte informerat kommunen om det, säger Peter Edholm (L), som var kultur- och fritidsnämndens ordförande fram till årsskiftet.

Han har under åren nåtts av återkommande uppgifter om brister i träningsmiljön.

– Som jag ser det har det funnits en ovilja eller oförmåga att ta itu med problemen.

Efter programmet skrev han ett nämndinitiativ om att skärpa kravet på föreningen, som varje år får LOK-stöd och istider från Solna stad.

Nämndens rödgröna styre klubbade att en barnombudsman ska vara ett villkor när de ska boka ishallen samt att stickprov kommer att göras.

Edholm hoppas att beslutet bidrar till bättring, även om han förespråkat tuffare krav på föreningen, samt möjlighet att dra in halltider.

Svarar: Trygghetsarbete pågår

Mitt i har ställt frågor till Solna Konståkning om SVT:s program, Solnas krav samt vilka åtgärder de planerar att vidta.

Per mejl svarar Hanna Persson, ordförande, att man intensifierat trygghetsarbetet sedan ett år tillbaka samt att föreningen har tät dialog med åkare, tränare, förbund och kommun.

Gällande bristen på åkarombud, svarade Persson i programmet att det saknas möjlighet att ha ett på plats vid varje träningstillfälle.