Sollentunas skolor kan tvingas spara mest

Just nu pågår budgetprocessen för Sollentuna kommun 2022. Klart redan nu är att det vankas besparingar på 3–5 procent i de flesta av nämnderna.

  • Publicerad 05:40, 4 maj 2021

– Alla nämnder har fått i uppdrag att ta fram en beskrivning av konsekvenserna av en besparing på 3–5 procent. Det sker enligt en mall som tjänstemännen på kommunledningskontoret har tagit fram, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsens vice ordförande.

Den nämnd som har störst budget, och därmed ska göra störst besparingar enligt schablonen, är utbildningsnämnden. Där innebär ”effektiviseringskrav” på 3–5 procent en summa på 45,8 miljoner kronor.

Och det kan slå mot eleverna. Så här skriver utbildningskontoret själva: ”Effekt av lägre personaltäthet samt ökning av barn och elever i grupperna kan påverka skolresultat samt verksamheternas förmåga att arbeta kompensatoriskt för barn och elever i behov av särskilt stöd.”

Inget färdigt förslag

Anna-Lena Johansson påpekar att budgetprocessen för 2022 bara har startat. Majoritetens färdiga budgetförslag ska vara klart senare i maj. Först ska gruppledarna i majoriteten träffa ordförandena i alla nämnder.

– Då diskuteras behov, utmaningar och konsekvenser av olika typer av effektiviseringar. Sedan tar vi fram ett förslag på budgetram för varje nämnd.

Så de olika nämnderna får till slut olika stora procentuella besparingar och det gäller för varje nämndordförande att slåss för sin nämnds behov?

– Ja, det kan man säga. Om till exempel socialnämnden skulle behöva effektivisera så mycket skulle den förebyggande verksamheten påverkas, vilket sannolikt blir dyrare på sikt.

Mycket av kärnverksamheterna, så som i socialnämnden men även skola och vård, är lagstadgade. Det vill säga att det handlar om sådant som kommunen måste erbjuda, oavsett vad det kostar.

– Det enda som inte är lagstadgat är egentligen kultur och fritid, där är det endast en biblioteksplan som måste finnas. Men givetvis bör både kultur och fritid finnas i en kommun, säger Anna-Lena Johansson.

Och det hela är fråga om ett nollsummespel mellan nämnderna – en viss summa pengar ska fördelas?

– Ja, givet de skatteintäkter vi har. Skatter är vår största intäkt, sedan kommer statliga medel och taxor och avgifter. Det gäller att förhålla sig till de intäkter vi har, och hur vi på bästa sätt fördelar dem.

Men man kan väl också ha olika syn på exempelvis hur mycket kommunens överskott ska vara?

– Ja, men det är viktigt att föra en ansvarsfull ekonomi. Vi bör ha 2,5 procent i överskottsmål och vi ska ha max 4 miljarder i lån i hela kommunkoncernen för att klara framtida utmaningar.

Beslut ska tas i juni

Utgångsläget i arbetet med budgeten för 2022 är att nämnderna kommer att behöva spara 3–5 procent.

Budgetprocessen pågår just nu, majoritetens förslag ska vara klart senare i maj.

Budgetförslaget för 2022, och vad man tror om 2023–2024, ska först hanteras i kommunstyrelsen. Därefter tas beslut i kommunfullmäktige den 17 juni.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Smittspridningen fortsätter att öka

Nyheter "Slarvar vi, får vi betala för det senare", säger Stefan Löfven (S) Antalet smittade av covid-19 fortsätter att öka i Sollentuna. Under vecka 18 konstaterades 261 nya fall, vilket är fler än på fem veckor, enligt Folhälsomyndighetens senaste statistik.fredag 14/5 9:39

Advokat varnas – ska betala straffavgifter

Nyheter Blev anmäld till Advokatsamfundet En advokat i Sollentuna blev anmäld till Advokatsamfundet av en annan jurist och en klient. Nu måste hen betala straffavgifter på sammanlagt 10 000 kronor för att inte ha yttrat sig i tid om...torsdag 13/5 9:15