Ett innovationsprojekt i Eriksbo har fått invånare att höja på ögonbrynen. Mitt bland lägenhetshusen tonar ett konstgjort träd upp sig. Stammen är en stålkonstruktion och grenarna pryds av gröna roterande vindturbiner och solcellsplattor formade som blad.

Bakom den annorlunda installationen står det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder.

– Det är en satsning på egenproducerad, hållbar energi. Vi försöker att vara lite lyhörda för vad som finns för nya grejer att testa, säger Ellen Johnsson, projektledare på Familjebostäder.

Förnybar energi. Solceller och vindturbiner fångar upp solljus och vind som sedan omvandlas till ström som ska kopplas till en intilliggande tvättstuga.

Förnybar energi. Solceller och vindturbiner fångar upp solljus och vind som sedan omvandlas till ström som ska kopplas till en intilliggande tvättstuga.

Sara Wessel/Familjebostäder

Fast installation

Sol- och vindträdet ska kopplas till en närliggande tvättstuga, som blir försökskanin.

– Målet är att den här tvättstugan ska klara sin energiförbrukning enbart genom den här egenproducerade energin.

Tanken är att hybridträdet ska vara en fast installation som kommer att stå kvar på obestämd tid.

– Under året kommer vi att mäta hur mycket det genererar och se vilken output vi kan få, säger Ellen Johnsson.

Förebild. Inspirationen till ett sol- och vindträd kommer från Luxemburg där företaget New world wind genomfört ett liknande projekt.

Förebild. Inspirationen till ett sol- och vindträd kommer från Luxemburg där företaget New world wind genomfört ett liknande projekt.

New world win