I början av året pågick en omfattande desinformationskampanj riktat mot socialtjänsten i Sverige. Det handlade om hur socialtjänsten omotiverat tog barn ifrån sina föräldrar.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) menade då att aktörer med koppling till våldsbejakande extremism låg bakom budskapen. 

Nu har kampanjen fått ny spridning i sociala medier, rapporterar Svt. Enligt Svt:s granskning förekommer det bland annat en video där en man nämner ett vapeninköp i Göteborg och planer på attentat mot socialtjänsten. 

I Göteborg har direktörerna för de fyra socialförvaltningarna reagerat starkt på uppgifterna. 

– Det är ett hot mot demokratin. Jag skulle säga att det är jätteallvarligt, säger Ing-Marie Larsson, avdelningschef för socialförvaltningen Nordost i Göteborg till Svt.  

I ett utskick ett till socialtjänstens medarbetare, skriver cheferna att man nu har polisanmält händelserna: 

”Att hota stadens socialtjänst är ett hot mot demokratin” och att ”vi står bakom svensk lagstiftning, socialtjänstens arbete, inte minst i Göteborg och uttrycker med kraft vårt stöd till alla som arbetar inom socialförvaltningarna i Göteborg."