Från den 15 oktober till 15 april råder vinterberedskap och då ska kommunens och entreprenörernas maskiner stå redo.

Men under snöovädret för två helger sedan verkade det svårt att hantera de stora mängder snö som föll på kort tid.

– Det har varit en utmaning helt klart. Vi har skickat ut bilar i den mån det varit möjligt så att personalen kan vara någorlunda pigga till nästa vända. Men vi har kört dygnet runt, säger Tony Ytterstedt, enhetschef för gatuenheten i Tyresö kommun.

Vilka vägar har ni prioriterat?

– I normala fall prioriterar vi först huvudvägar med busstrafik, sen gång- och cykelvägar, och sen vägar i bostadsområdena. I det här snöläget fokuserade vi på att hålla det framkomligt på huvudvägar för räddningstjänst och bussar.

Problem med snövallar

Efter att snöröjningen satte igång har hel del kritik och felanmälningar inkommit till kommunen gällande de stora snövallarna som bildades framför kommunens busshållplatser.

– Framför min busshållplats Vitlöksgränd ligger snövallar som är över 1,5 meter höga, vilket gör det omöjligt att gå på eller av bussen. När jag skulle åka var det en ung kille som hjälpte mig på bussen, annars hade jag aldrig kommit på, säger Anki Klatzkow, 80.

– Busschauffören sa att det ser ut så här vid varenda busshållplats. Så behandlar kommunen sina invånare. I två dagar har jag ringt och bett kommunen att åtgärda det. Tillslut kommer en äldre trilla och bryta lårbenshalsen.

Gatuchefen Tony Ytterstedt är väl medveten om problemet med snövallarna.

– Det är bara att beklaga, men när det kommer de här volymerna med snö genererar det stora vallar. Vår ambition är att i största utsträckning placera plogvallarna där de minst är i vägen, men där vi har hållplatslägen på båda sidor av vägen måste vi lägga plogvallen på någon av sidorna.

Snövall. Fotgängare får gå på bilvägen.

Snövall. Fotgängare får gå på bilvägen.

Privat

Beredda på mer snö

Enligt Tony Ytterstedt hade kommunen under tisdagskvällen den 22 november kommit till bukt med 80 procent av alla snövallar som hindrade en smidig påstigning på bussen.

Vad tänker ni om snöröjningsarbetet framöver?

– Nästa steg är att börja får bort de plogvallar som skapats, så vi när det kommer mer snö kan fortsätta ploga. I ensiffriga plusgrader kommer vallarna inte försvinna blixtsnabbt, utan vi kommer behöva lasta undan dem i kommunens snödeponier.

– Jag ser ingen direkt förändring i hur vi kommer agera framöver. Vi är beredda på att mer snö kommer komma, det är bara november ännu.