Sommaren närmar sig med stormsteg. Många längtar efter bad och flera personer har kontakt Mitt i Skärholmen för att stora högar med smutsig snö och byggavfall ligger dumpat på parkeringen nere vid Sätrastandsbadet.

– Det här badet är väldigt populärt. Är man inte här i tid så får man ingen parkering, men nu tar snöhögar och byggskräp upp 30–40 parkeringsplatser, säger Dan Jakobsson som brukar besöka badet varje dag. 

En kvinna som kontaktat Mitt i oroar sig istället för att smuts och vägsalt ska rinna ner i Mälaren och förorena vattnet.

Kvar tills den smälter

Enligt Mikael Kingstad, gatuingenjör på trafikkontoret, har snön legat där ända sedan det rekordstora snöfallet i november. Normalt sett har staden särskilda snötippningsområden på gräsmattor men i och med att snön kom innan det var tjäle i marken så gick det inte att köra ut med tunga lastbilar och grävmaskiner. I stället dumpades snön på hårda ytor som parkeringen vid Sätrabadet. 

Men några planer på att ta bort snön har inte trafikkontoret. 

– Snötippar får ligga kvar tills de smälter, sedan återställer vi ytan, säger Mikael Kingstad. 

Han räknar med att det tar minst några veckor till tills snön smälter. Men någon fara för badvattenkvaliteten är det inte.

– Vi har gjort provtagningar på smältvatten från tipparna och de visar väldigt låga halter av föroreningar. Och de föroreningar som finns stannar på toppen av snöhögen, det är därför de ser så smutsiga ut. Och snön smälter underifrån och rinner ner i en brunn en bit bort. Sedan är vi där och städar bort smuts och skärp vartefter det smälter, säger han.

Bostadsrättsföreningar som sandat sin mark i vinter och folk som byggt om sina kök dumpar återkommande sitt skräp vid Sätrabadet berättar Mikael Kingstad på trafikkontoret.

Bostadsrättsföreningar som sandat sin mark i vinter och folk som byggt om sina kök dumpar återkommande sitt skräp vid Sätrabadet berättar Mikael Kingstad på trafikkontoret.

Dan Jacobsson.

Tjuvtippningen dyr för skattebetalare

Däremot är han liksom flera boende bekymrad över tjuvtippningen av byggskräp och högar av sand.

– Bostadsrättsföreningar dumpar sandhögar, det råkar vi ut för varje år. Och nu har någon dumpat byggsäckar där efter att man rivit ut ett kök. Det här blir en massa extra kostnader för staden som tvingas ta bort andras skärp, säger han.