SMHI:s varning är en så kallad gul varning, vilket innebär att vädret kan ge ”konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö”. Störningar i en del samhällsfunktioner är också förväntade.

Risk för SL-strul

Anledningen är underkylt regn som under natten mot tisdagen har fallit på kalla vägbanor, vilket kan ha gjort många vägar och gator ishala.

 Enligt SMHI är det ”risk för förseningar och inställda avgångar inom buss- och tågtrafiken.