Anställda vid regionens sjukhus har fått parkera gratis vid sina arbetsplatser under pandemin.

Men nu är det slut med det. Dessutom höjs avgifterna kraftigt.

– Helt vansinnigt. Det blir 600 kronor i månaden för den som jobbar heltid, sade Jon Lindeberg, sjuksköterska på Karolinska i Huddinge, till Mitt i för ett år sedan, inför att höjningen skulle ske 2022.

Nu blir det vid detta årsskifte istället.

Vid Karolinska i Huddinge kunde man tidigare lösa en månadsbiljett för 125 kronor. Nu blir det timtaxa, 5 kronor i timmen eller max 30 kronor per dygn.

Vill riva upp beslut

Beslut om de nya taxorna togs i budget för 2020 av det då M-ledda politiska styret. Men nu är de kritiska till höjningen.

– I det beslut som fattades var Moderaterna i en koalition, och en av kompromisserna var att dygnspriset för parkering aldrig skulle vara lägre än att resa kollektivt, säger Charlotte Broberg (M).

De vill nu sänka taxan med 33 procent, och införa ett maxtak på 40 kronor per dygn.

Blir förmånsbeskattade

Men det lär stupa på skattelagstiftningen. Parkeringsavgifterna måste vara marknadsanpassade, och kan inte ligga för långt under vad det kostar att parkera utanför sjukhusområdet.

Annars blir personalparkeringen en skattepliktig förmån. Men det köper inte Broberg:

– 40 kronor är en rimlig nivå för en försiktig marknadsanpassning. Region Stockholm har på de flesta platser så pass stora parkeringsytor att de är marknadssättande, säger hon.

Marknadsmässigt

Åsa Berg, kommunikationschef vid Locum som förvaltar regionens fastigheter, vill inte kommentera om det skulle vara möjligt, utan säger att de tittat på omgivande avgifter, gjort en värdering och skapat marknadsmässiga taxor.

Till våren höjer Stockholms stad sina gatuparkeringstaxor. Det är dock inget som påverkar regionens parkeringar just nu.

– Men det här är något som vi får se över i framtiden, säger hon.