Stadens beslut om att just ett hotell ska öppna på platsen togs med anledning av att Nobel Center planerar att läggas vid Slussen.

Flera intressenter har skickat in förslag på hur hotellet kan se ut.

Staden föreslår nu att markanvisningen ska ges till företaget Centrum Anno 1647, en del av Centriakoncernen.

Sedan tidigare har de tomträtt på den intilliggande rödvita tegelbyggnaden Sjömanshemmet och äger Hotel Frantz bredvid.

https://www.mitti.se/nyheter/det-har-hander-bakom-byggplanken-i-slussen/repvgn!1f1qor44VrMKH1KJxv2MzQ/

Tre hotell i ett

Centrias förslag innebär att en ny byggnad (som ska husera ett Hotell Sippel) uppförs ovanpå biljetthallen.

Den sammanlänkas med Sjömanshemmet – som också blir en del av verksamheten – och Hotel Frantz, vilket ger tre hotellbyggnader i ett.

Huvudentrén föreslås ligga i Sjömanshemmet, där det i bottenvåningen ska finnas lobby och bar. Mot Peter Myndes backe ska det göras utrymme för uteservering, som vid Hotell Franz i dag.

Inte skymma

Det nya huset föreslås vara fem våningar högt, med kafé ut mot Mariagränd. För att inte skymma Sjömanshemmets torn är byggnaden tänkt att inte gå hela vägen ut mot torget.

Plats lämnas för att där i stället ha en terrass och restaurang.

Byggnaden föreslås uppföras i en lättviktskonstruktion i trä för att inte behöva grundförstärka tunnelbanan och då störa den verksamheten.

I samband med projektet ska även Sjömanshemmet renoveras.

Ärendet ska upp för beslut i exploateringsnämnden 20 oktober.

Mitt i har varit i kontakt med Centria som inte vill kommentera ärendet innan beslut är fattat.

https://www.mitti.se/nyheter/nya-slussen-dops-efter-den-svenska-kronprinsessan/repulc!wRal0HOD2kX1Kx5eMTgt3Q/