Halvtomt. Färre resenärer i t-banevagnar och bussar har orsakat SL miljardförluster. Foto: Matilda Lundberg

SL:s miljardsmäll – kan tvingas höja biljettpriserna

SL kommer att gå med nära 3,4 miljarder kronor i förlust 2021. Det är något bättre än väntat, men följden kan ändå bli höjda biljettpriser.

  • Publicerad 15:00, 14 sep 2021

Vi arbetar med att modernisera vårt biljettsystem

Pandemin har slagit hårt mot SL. 2020 blev förlusten cirka 2,4 miljarder kronor och 2021 väntas siffran landa på minus 3,4 miljarder.

Kan bli dyrare än tidigare

Orsaken är kraftigt minskade biljettintäkter. Betydligt färre människor har valt att åka kollektivt samtidigt som SL har kört både tåg och bussar som normalt, i syfte att undvika trängsel.

Följden kan bli höjda biljettpriser.

SL-kortet höjs igen – så mycket borde det kosta

– Grunden för att förbättra ekonomin är att resenärerna blir fler, att alla betalar för sig och att vi håller kostnaderna nere. Men över tid måste vi också höja priset på biljetterna, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

SL förlorade 750 miljoner - fyrdubblar kontrollerna

Kritiserar regeringen

Om det blir höjda priser eller inte beror bland annat på regeringen, enligt Kristoffer Tamsons. Hittills har SL fått statlig kompensation för en sjättedel av inkomstbortfallet under pandemin och han menar att det är på tok för lite.

– Prisökningarna för att åka kollektivt haglar runt om i landet och det har att göra med den bristfälliga kompensationen från regeringen. Sedan ökar också kostnader för löner, bränsle och investeringar. Det gör också att priset kan behöva höjas, säger Kristoffer Tamsons.

Fler resenärer i höst

Förlusten på 3,4 miljarder kronor för 2021 är 454 miljoner kronor lägre än den prognos man gjorde i april. Orsaken är framför allt att fler stockholmare reser kollektivt igen. Sedan slutet av sommaren har resandet närmat sig 70 procent jämfört med 2019.

Det är en klar ökning jämfört med 2020 (april–december) då siffran var 47 procent och de första fyra månaderna 2021 då siffran var 53 procent, jämfört med 2019.

– Resenärerna återvänder snabbare än vad vi räknat med och de betalar för sig, eftersom vi återinfört biljettkontroller och fått skyddsglas på plats vid busskonduktörerna. Dessutom håller vi kostnaderna i schack. Därför är resultatet nära en halv miljard kronor bättre än vi räknat med, säger Kristoffer Tamsons.

Fler återvänder när restriktioner släpper

I slutet av september lyfts många av de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som varit tuffa för SL. Bland annat försvinner rekommendationen om att arbeta hemifrån, vilket lär innebära att resenärerna i kollektivtrafiken blir fler.

Systemet moderniseras

Men alla återvänder inte fullt ut. Att jobba hemifrån en eller flera dagar i veckan väntas bli norm för många och då kanske ett månadskort inte längre är optimalt.

– Månadskortet kommer att förbli den bästa lösningen för vardagspendlare. Men vi arbetar med att modernisera vårt biljettsystem för att möta nya behov, till exempel på grund av distansarbete, säger Kristoffer Tamsons.

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd. Foto: Erik Lejdelin

Från vinst till förlust under pandemin

2019 var trafikförvaltningens resultat +569 miljoner kronor.

2020 var resultattet -2,389 miljarder kronor (-1, 089 miljarder om man räknar in statsbidraget på 1,3 miljarder kronor).

2021 beräknas resultatet bli -3,367 miljarder kronor (eventuellt statsbidrag ej inräknat)

Källa: Trafikförvaltningen

Visa merVisa mindre