Ända sedan 1992 har gröna linjens signalsystem skötts av Siemens Mobility AB som också byggde systemet. Nu har garantitiden gått ut och tekniken är i stort behov av uppgradering. Och den enda som kan fixa detta är just Siemens, menar SL.

Det är Siemens som har den unika kunskapen, tillgången till reservdelarna, de exklusiva rättigheterna och behörigheterna till systemets källkoder, framhåller trafikförvaltningen i det förslag som ska upp till politiskt beslut under onsdagen.

"En konkurrensutsättning bedöms därmed vara helt utesluten", skriver tjänstemännen och föreslår att Siemens får ett förlängt kontrakt fram till 2040 – där det också ingår att göra nödvändiga uppgraderingar.

Kontraktssumman blir över en halv miljard.

På så sätt minskar man risken för att man blir av med kompetensen och säkerställer "en fortsatt stabil och tillförlitlig trafik längs gröna linjen", fram till att man på längre sikt har skapat en ny, samlad lösning för hela tunnelbanans trafikstyrning.

Håller inte med

Men alla håller inte med om att SL saknat alternativ.

– SL har haft decennier på sig att få kontroll över sin anläggning men misslyckats med det. Man har försatt sig i ett underläge som man inte kommer ur. Det visar att man inte klarar att fungera som en mogen anläggningsägare, säger Johnny Nadérus, vice ordförande i Seko Banklubben.

Johnny Nadérus har jobbat som underhållschef inom Banverket och är i dag underhållsingenjör hos en av SL:s stora entreprenörer. Han menar att SL borde ta chansen att bryta sitt beroende.

– De skulle kunna teckna ett kortare, tvåårigt avtal med Siemens för att under den tiden bygga upp kompetensen och köpa över de nödvändiga rättigheterna. Då får man kontroll över sin egen anläggning och har helt andra möjligheter att ställa krav i kommande upphandlingar.

"Största skandalen"

Som det nu är är det i praktiken Siemens som beställer sitt eget kontrakt, menar Johnny Nadérus.

– Den största skandalen är att man låter Siemens helt bestämma vad som ska göras och när det ska göras.

Mitt i har bett Siemens kommentera kritiken, men bolaget avstår.

– Jag kan bekräfta att vi har en dialog med SL och vi uttalar oss aldrig under en pågående process, säger Kristina Nyquist, vd för Siemens Mobility i Sverige.

Inför dagens beslut i trafiknämnden vill inte heller trafikregionrådet Anton Fendert (MP) ge någon kommentar. Vänsterpartiet meddelar att de inte tänker delta i beslutet.

Sverigedemokraterna har också anmält sin protest:

– Vi kan inte ha ett signalsystem på vår infrastruktur som är beroende av enskilda individer eller företag, säger Samuel Stephan (SD), trafikpolitisk talesperson.

Efter mötet stod det klart att partierna M, SD, L, KD och V inte deltog i beslutet.

Sårbart på Tvärbanan – en enda aktör kan systemet

SL har gjort sig beroende av ett enda litet privat teknikföretag för hålla igång hela Tvärbanans signalsystem. Ingen annan i världen har behörigheten eller kunskapen.

– En väldigt prekär situation, säger regionrådet Anna Sehlin (V).

Normalt sett handlar SL upp tekniska tjänster i konkurrens mellan olika leverantörer. Men när det gäller driften och underhållet av Tvärbanans signalsystem går inte det.

Trafikförvaltningen har gjort sig helt beroende av en "nyckelresurs" – en 33-årig ingenjör i Sollentuna som för fem år sedan lämnade sin anställning och startade ett eget teknikföretag.

33-åringens företag, Absol Rail AB med sju anställda, är i dag det enda i världen som kan sköta Tvärbanans signalanläggning – det system som gör att tågen alls går att köra.

"Det finns endast ett företag som har den nödvändiga kunskapen, färdigheter och behörigheterna", skriver trafikförvaltningen i det underlag som nu ska upp till politiskt beslut.

Totalt tolv år

I ärendet förklarar tjänstemännen varför man är tvungen att förlänga det nuvarande tillfälliga avtalet med Absol Rail AB fram till 2032 med option på ytterligare fyra år, utan föregående annonsering eller upphandling.

– Det är en väldigt prekär situation där vi sitter fast med en enda aktör. Men vi ser ingen annan lösning än att rösta ja, säger Anna Sehlin (V) i regionens trafiknämnd.

Hon är kritisk till de "stuprör" som hon menar finns mellan politikerna och tjänstemännen, som gjort att nämnden först nu får den fulla informationen.

– Om vi tidigare hade förstått digniteten hade vi kanske kunnat agera annorlunda, säger Anna Sehlin.

Hög vinstmarginal

Ersättningen till Absol Rail blir 25 miljoner per år, vilket är "något högre" än vad man betalar i dag. Totalt blir det 300 miljoner på tolv år.

En titt i Absol Rails årsredovisning visar att företaget 2022 omsatte 21 miljoner kronor. Av detta delade man ut 6 miljoner i vinst till ägaren. Åren 2020 och 2021 hade företaget en vinstmarginal på 63 respektive 49 procent.

– Vår bedömning är att SL betalar skäligt för leverantörens tjänster, säger Torbjörn Granroth, presskommunikatör på SL.

Vad gör SL om den här enda specialisten försvinner?

– Vi känner oss trygga med att vi har en stabil leverans framöver, säger Torbjörn Granroth.

Mitt i har sökt företagets ägare, som inte vill kommentera utan hänvisar till SL.

Vår bedömning är att SL betalar skäligt för leverantörens tjänster

Bakgrund: Så blev Absol Rail ensam på banan

Den tidigare leverantören av Tvärbanans signalanläggning, det multinationella, franska bolaget Alstom, övergick 2017 till andra slags system, vilket gjorde att SL blev ensam kvar i världen med sin tekniska lösning.

Ingen utveckling har heller skett av systemet sedan dess och det finns i dag bara ett fåtal personer kvar som vet hur det fungerar. Det råder också brist på reservdelar.

2019 slutade den enda kvarvarande person hos Alstom som innehade nyckelkompetens om det installerade systemet.

Samtidigt grundade samma person – som SL kallar "nyckelresursen" – ett företag för underhåll av spårinfrastruktur, Absol Rail AB, som sedan 2019 sköter hela driften och underhållet.

Efter "dialog mellan parterna" är detta avtal nu på väg att förlängas – i upp till tolv år.

Källa: Region Stockholm, trafikförvaltningen

Mitt i avslöjar

Tvärbanans signalsystem är helt i händerna på en enda leverantör – som nu fått ett nytt, upp till tolvårigt kontrakt, utan föregående annonsering eller upphandling.

Tvärbanans signalsystem är helt i händerna på en enda leverantör – som nu fått ett nytt, upp till tolvårigt kontrakt, utan föregående annonsering eller upphandling.

Angie Gray

Sju personer avgör om Tvärbanan ska rulla

Företaget ensamt i världen om att kunna systemet ✔ Så fick 33-åringen kontrollen ✔ Miljonvinsterna ✔ ”Väldigt prekär situation”

Efter Mitt i:s avslöjande: SL stoppar avtal om tvärbanan

Ingen annan i världen kan sköta tvärbanans signalsystem, hävdade SL och tänkte förlänga kontraktet med det lilla teknikföretaget i 12 år – utan upphandling. Men nu stoppas avtalet, efter Mitt i:s publicering. "Vi gör ett omtag", meddelar SL.

– Vi har meddelat Absol Rail AB att vi inte kommer att skriva under avtalet. Nu gör vi ett omtag för att se över om det finns delar av uppdraget som kan lyftas ut och upphandlas i konkurrens på sedvanligt sätt, säger Claes Keisu, pressansvarig på trafikförvaltningen.

Som Mitt i nyligen berättade var Region Stockholm på väg att lova bort hela driften och underhållet av tvärbanans signalsystem de närmaste tolv åren till det lilla teknikföretaget Absol Rail AB med sju anställda.

"Det finns endast ett företag som har den nödvändiga kunskapen, färdigheter och behörigheterna", skrev tjänstemännen i det underlag som klubbades av trafiknämnden den 17 april.

Finns andra aktörer

Men detta var inte riktigt sant. Mitt i har pratat med flera personer i branschen som hävdar att kunskapen även finns hos andra aktörer.

– Ja, vi har kompetensen, eller vi anser att vi skulle kunna tillgodogöra oss kompetensen, säger Daniel Liljegren, affärschef på Strukton Rail, ett bolag som nyligen fick det mycket större avtalet att sköta signalanläggningen i Stockholms tunnelbana.

Dagen efter Mitt i:s publicering skrev också det konkurrerande, statliga teknikföretaget Infranords vd Stefan Gustavsson direkt till SL-chefen David Lagneholm och framförde invändningar.

– Vi är medvetna om att det finns synpunkter från andra aktörer på det föreslagna avtalet med Absol Rail. Eftersom avtalet inte har undertecknats och därmed inte trätt i kraft gör vi nu ett omtag, säger Claes Keisu på trafikförvaltningen.

Tar flera år

Han förklarar att det i flera fall krävs formella behörigheter som det tar minst två år av praktisk erfarenhet för att uppnå, för att få jobba med driften och underhållet på tvärbanan.

Det är också en fördel för SL att ha en entreprenör som tar helhetsansvaret.

– Dessa bedömningar kvarstår. Men vi ska nu titta om det finns delar där alla dessa behörigheter inte behövs och som går att upphandla vid sidan av, säger Claes Keisu.

Varför ändrade ni er?

– På grund av de synpunkter som kommit in efter trafiknämndens beslut, svarar Keisu.

Avtal utan upphandling

Alldeles innan påsk gick trafikförvaltningen ut med en annons som låg uppe i tio arbetsdagar på upphandlingssajten Tendsign, där man informerade branschen om att man avsåg att teckna ett avtal med Absol Rail utan föregående upphandling.

Eftersom ingen hörde av sig och överklagade var trafikförvaltningen juridiskt sett fri att gå vidare med avtalsskrivningen, trots att inga konkurrenter hade erbjudits möjlighet att räkna på kostnaderna.

Priset sattes i direkt förhandling med Absol Rail AB, och fastställdes till 25 miljoner om året i åtta år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

Källa: Region Stockholm

SL försökte teckna avtal om tvärbanans signalsystem utan upphandling. "Vi gör ett omtag", meddelar man nu, efter att andra företag hört av sig.

SL försökte teckna avtal om tvärbanans signalsystem utan upphandling. "Vi gör ett omtag", meddelar man nu, efter att andra företag hört av sig.

Mostphotos

Efter Mitt i:s avslöjande: SL stoppar avtal om tvärbanan

"Bara ett företag i världen kan sköta tvärbanans signalsystem", hävdade SL ✔ Svänger: ”Vi gör ett omtag”