Normalt sett handlar SL upp tekniska tjänster i konkurrens mellan olika leverantörer. Men när det gäller driften och underhållet av Tvärbanans signalsystem går inte det.

Trafikförvaltningen har gjort sig helt beroende av en "nyckelresurs" – en 33-årig ingenjör i Sollentuna som för fem år sedan lämnade sin anställning och startade ett eget teknikföretag.

33-åringens företag, Absol Rail AB med sju anställda, är i dag det enda i världen som kan sköta Tvärbanans signalanläggning – det system som gör att tågen alls går att köra.

"Det finns endast ett företag som har den nödvändiga kunskapen, färdigheter och behörigheterna", skriver trafikförvaltningen i det underlag som nu ska upp till politiskt beslut.

Totalt tolv år

I ärendet förklarar tjänstemännen varför man är tvungen att förlänga det nuvarande tillfälliga avtalet med Absol Rail AB fram till 2032 med option på ytterligare fyra år, utan föregående annonsering eller upphandling.

– Det är en väldigt prekär situation där vi sitter fast med en enda aktör. Men vi ser ingen annan lösning än att rösta ja, säger Anna Sehlin (V) i regionens trafiknämnd.

Hon är kritisk till de "stuprör" som hon menar finns mellan politikerna och tjänstemännen, som gjort att nämnden först nu får den fulla informationen.

– Om vi tidigare hade förstått digniteten hade vi kanske kunnat agera annorlunda, säger Anna Sehlin.

Hög vinstmarginal

Ersättningen till Absol Rail blir 25 miljoner per år, vilket är "något högre" än vad man betalar i dag. Totalt blir det 300 miljoner på tolv år.

En titt i Absol Rails årsredovisning visar att företaget 2022 omsatte 21 miljoner kronor. Av detta delade man ut 6 miljoner i vinst till ägaren. Åren 2020 och 2021 hade företaget en vinstmarginal på 63 respektive 49 procent.

– Vår bedömning är att SL betalar skäligt för leverantörens tjänster, säger Torbjörn Granroth, presskommunikatör på SL.

Vad gör SL om den här enda specialisten försvinner?

– Vi känner oss trygga med att vi har en stabil leverans framöver, säger Torbjörn Granroth.

Mitt i har sökt företagets ägare, som inte vill kommentera utan hänvisar till SL.