Om två veckor riskerar både den röda och gröna tunnelbanelinjen klippas av mellan Slussen och Gamla stan, om inte den akuta konflikten mellan SL och Stockholms stad får en lösning.

45 000 kan få promenera

Konsekvensen skulle bli att de 45 000 personer som varje timme reser på sträckan i rusningstrafik skulle tvingas kliva av och promenera över Guldbron mellan de båda tunnelbanestationerna.

Någon möjlighet att ordna ersättningstrafik finns inte, meddelar SL. Det skulle kräva 900 bussar i timmen.

Konflikten gäller den nya gång- och cykelbro som ska byggas parallellt med tunnelbanebron över Söderström, mellan Slussen och Gamla stan, som Mitt i rapporterade om i juni.

Illustration av den nya gång- och cykelbron. Bild: Tikab

Illustration av den nya gång- och cykelbron. Bild: Tikab

Tikab

Går inte att köra säkert

Redan under våren stod det klart att SL och Stockholms stads exploateringskontor har helt olika syn på säkerhetsriskerna. Byggstarten har skjutits upp flera gånger och Staden har i augusti meddelat att de nu tänker påbörja grundläggningen enligt plan.

SL hävdar, med stöd av sina experter, att den pålningsteknik som staden vill använda allvarligt skulle hota säkerheten för tunnelbanetrafiken.

"Det föreligger en inte obetydlig risk att Söderströmsbron sätter sig och tar skada med risk för allvarliga och långvariga trafikstörningar. Även spontana sättningar med risk för sak- och personskador kan inte uteslutas", skriver SL-chefen David Lagneholm i gårdagens brev till stadens exploateringskontor.

Hårda formuleringar i ett brev

Efter en rad möten och försök att hitta lösningar på högsta nivå bröt förhandlingarna samman under måndagen. Samtliga partiernas gruppledare i Region Stockholm kallades in till ett krismöte sent på eftermiddagen.

Efter mötet skickade Lagneholm iväg det skarpt formulerade brevet till Stockholms exploateringschef Thomas Andersson.

"I det fall staden påbörjar de aviserade pålningsarbetena - mot regionens invändningar och i strid med parternas genomförandeavtal - kommer regionen tvingas stoppa all tunnelbanetrafik över Söderströmsbron", skriver Lagneholm.

Den gamla tunnelbanebron skulle kunna få allvarliga sättningsskador av pålningen, menar SL.

Den gamla tunnelbanebron skulle kunna få allvarliga sättningsskador av pålningen, menar SL.

Victor Malmcrona

Stoppet skulle gälla under minst 13 veckor, enligt uppgifter till Mitt i.

Lagneholm hotar också indirekt med rättsliga följder: "Ett agerande i strid med regionens besked utgör avtalsbrott och intrång i regionens ägande- och nyttjanderätt", skriver han.

Mitt i har sökt Stockholms stads exploateringschef Thomas Andersson för en kommentar.

Moderaterna ryter ifrån

Oppositionsborgarrådet i Stockholm Dennis Wedin (M) är starkt kritisk till den uppkomna situationen.

Dennis Wedin (M).

Dennis Wedin (M).

Moderaterna Stockholm

– Det är den största låsningen mellan stad och region på länge. Då är vi också i ett läge där Socialdemokraterna är i majoritet i båda. Gör er förbannade plikt, sätt er ner tillsammans och se till att tjänstemännen jobbar tillsammans och hittar en väg framåt, säger Dennis Wedin.

Den information han har fått från majoriteten är att det kostar en miljon kronor om dagen att ha en entreprenör som väntar på att få starta arbetet.

– Läget blir mer och mer akut att komma igång. Entreprenören har också en tidplan som försenas, men det finns en risk att de inte kan starta alls om det dröjer för länge. Det är ett haveri från ett skattebetalarperspektiv, säger Wedin.

Dyra förseningar

Konflikten leder nu sannolikt till ytterligare stora förseningar i hela Slussenprojektet. David Lagneholm på SL beklagar detta, men framhåller att SL har framfört sina invändningar under lång tid.

Kommunikationschefen för Slussenprojektet Eva Rosman kommenterar:

– Vi har en byggmetod som vi tror på med ett omfattande kontroll- och mätprogram. Men det brev vi fått nu är onekligen skarpt formulerat och vi måste nu ta ställning till hur vi ska agera utifrån detta nya läge.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) vill inte kommentera hur han tycker att konflikten ska lösas, utan hänvisar till förvaltningen.

– Men vi sitter i en situation som riskerar att försvåra vardagen för hundratusentals stockholmare. Jag utgår från att det är förvaltningens prio att hitta en lösning, säger Fendert.