En del av bygget av nya Slussen innefattar en gång- och cykelbro över Söderström, mellan Gamla stan och Södermalm. Den skulle gå parallellt med befintliga Söderströmsbron, där tunnelbanan går (se bild).

Byggstart är 28 juli. Men i ett brev till staden skriver SL:s vd David Lagneholm att den riskerar att "skada Söderströmsbron med allvarliga konsekvenser för tunnelbanetrafiken som följd." Det var SvD först att rapportera.

Redan i höstas ska Region Stockholm ha meddelat staden att planerna inte var acceptabla. Sedan dess har de haft löpande dialog där alternativa lösningar har presenterats, men liggande förslag har stått fast.

Och läget börjar alltså bli kritiskt – en entreprenör har upphandlats och bygget drar igång i sommar.

Så här är den nya gång- och cykelbron tänkt att se ut.

Så här är den nya gång- och cykelbron tänkt att se ut.

Tikab

Kan dela tunnelbanan i två

SL har gjort en konsekvensanalys om Söderströmsbron skulle skadas. Bara små rörelser i bron kan leda till omfattande konsekvenser – och om det i värsta fall leder till totalstopp skulle det "få extrema följder" för trafikering och underhållsarbeten.

Ingen plan finns för att hantera ett sådant stopp. Det skulle leda till ett tunnelbanenät som helt kapas av vid Slussen.

Enligt David Lagneholm medger även staden att sättningsskador är troliga.

"Oacceptabelt"

David Lagneholm är kritisk till att staden inte lyssnat på regionen, utan "enbart valt att hantera de konsekvenser som kan uppstå för sina egna arbeten."

Att bygga efter liggande förslag vore "oacceptabelt" – därför kräver han att staden återkommer med nya lösningar som inte skulle skada bron eller störa tunnelbanan.

Ändrar inte planen

Brevet är ställt till Thomas Andersson, chef för exploateringskontoret.

– Jag förstår att trafikförvaltningen är angelägna om att deras anläggning inte ska skadas, de risker de pekar på är inkluderade i riskanalysen och åtgärdsplanerna, skriver Thomas Andersson i ett mejl till Mitt i.

Gång- och cykelbron är en mycket viktig del i hela nya Slussens trafiklösning och behövs för att klara ökad cykeltrafik, skriver han, och pekar på att bron även är en del av ett regionalt regionalt cykelstråk som regionen vill utveckla.

Kommer planen arbetas om utifrån David Lagneholms synpunker?

– Trafikförvaltningen har och har haft insyn i projektet och de risker de lyfter fram anser vi att vi har identifierat och har lösningar på. Det är självfallet viktigt att sådant här arbete sker i samförstånd mellan våra förvaltningar då vi båda har resenärernas intresse i fokus i första hand. Både gång-, cykel och kollektivtrafik ska fungera i slutänden i ett växande Stockholm.

Kommer grundläggningen utföras som planerat?

– Vi planerar att påbörja byggnationen efter semestrarna.