Sikt. Skylten som står uppställd på parkeringen bakom Viggbyholms stationshus uppmanar Täbybor att backa in. Detta för att öka sikten menar kommunen, något som fått kritik. Foto: Privat

Skylten som förvirrar i Täby

En skylt i Viggbyholm i Täby med budskapet att man måste backa in på parkeringsplatsen har förvirrat bilister.

  • Publicerad 16:00, 11 okt 2021

Kan man inte själv avgöra hur man bäst kör in på en p-plats,

Vid Viggbyholms station finns det flera olika parkeringsplatser nära stationshuset. Sedan en dryg månad tillbaka har en ny skylt satts upp på en av dem. På den kan man läsa uppmaningen:

”Parkera backande”

Täbybon Björn Sandberg har reagerat på skylten. Han undrar vad det finns för rimliga skäl till att uppmana bilisterna att bara backa. Enligt hans mening är skylten meningslös.

– Jag förstår inte alls bakgrunden till skylten. Kan man inte själv avgöra hur man bäst kör in på en p-plats, säger Björn Sandberg.

"Låt Täbyborna avgöra"

Han menar kommunen bort ta bort skylten och låta Täbyborna själv avgöra hur de ska parkera.

– Jag tror inte folk gör som den säger. Enligt mig borde kommunen plocka bort den, säger han.

Stefan Berg, presstalesperson på Täby kommun bekräftar att skylten är uppsatt av kommunen.

Han säger att den sitter där för att minska risken att cyklister ska bli påkörda vid parkeringen.

– Trafik och framkomlighet är viktiga frågor och skylten är en säkerhetsåtgärd, då det har varit en del tillbud med cyklister på platsen, då det ligger en gång- och cykelväg i närheten. Det är en relativt liten parkeringsplats och ska man backa ut så är sikten sämre, säger han.

Ingen regel att backa

Han säger dock att skylten är en uppmaning, och ingen regel och menar att sedan skylten kom på plats så har färre cyklister blivit påkörda på platsen.

– Vi ser att antal tillbud har minskat, säger han.

Det framgår inte av skylten varför man måste parkera backandes, tror du det måste förtydligas?

– Jag tror att man förstår, men vi måste överväga om det måste framgå tydligare vad som avses, säger Stefan Berg.

Han uppmanar folk att höra av sig om de har klagomål på skyltar i kommunen.

– Vi uppmanar alltid Täbyborna att höra av sig om man har synpunkter, säger han.

Foto: Privat