Göteborg

Förra året var det tredje blötaste i Göteborg på 70 år, men det är ingen garanti för att regnet minskar i sommar. 

– Vi vill uppmana göteborgarna att förbereda sig för skyfall i god tid, säger Ulrika Naezer, pressansvarig på Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad. 

Myndigheten för samhällsskydd har utsett Göteborg till en av fem städer i Sverige där risken för översvämning är som högst och kan få störst konsekvenser.

Ökad risk

Juli och augusti är de månader när det är vanligast med kraftigt regn och utses därför till skyfallssäsong. När klimatet blir varmare ökar också risken för skyfall, enligt Ulrika Naezer. 

– I och med klimatförändringarna kommer detta bli värre, säger hon. 

Kommunen har tagit fram en karta där boende uppmanas gå in och se hur stor risken för översvämning är i ens bostad, i händelse av ett ordentligt skyfall.

Områden som ligger lågt är ofta i riskzonen, men hur stor en översvämning blir beror också på hur vattenledningarna ligger.

Förbereda sig

Oavsett om man bor i villa eller lägenhet är det upp till fastighetsägaren att skydda sin egen bostad om det finns risk för översvämning. Så hur ska man då förbereda sig? 

– Flytta upp värdefulla saker från källare och förråd, ta reda på om bostaden ligger i riskzonen och kolla upp hemförsäkringar, tipsar Ulrika Naezer.