Mitt i har tidigare skrivit om bostadsprojektet i korsningen Bättringsvägen/Råckstavägen i nordöstra Råcksta, intill Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

490 bostäder planerades, både vanliga hyreslägenheter och sociallägenheter, och skulle bli ett av kommunala Stockholmshems största projekt hittills.

Värdefullt grönområde

Men grönområdet mellan Råckstavägen och Spångavägen stoppar de vidlyftiga idéerna. Nu bantas planerna till 300 bostäder.

– Inventeringen visar på höga naturvärden inom planområdet. Vi har tagit bort flera av de tidigare tilltänkta husen för att bevara natur, säger Siri Ersson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Projektet vid Bättringsvägen/Råckstavägen i nordöstra Råcksta. Illustration: White Arkitekter

Projektet vid Bättringsvägen/Råckstavägen i nordöstra Råcksta. Illustration: White Arkitekter

Illustration: White Arkitekter

Hus från 1967

Koppargårdens äldreboende med 145 lägenheter samt det sjuvåningshus med 204 genomgångslägenheter som finns i området i dag utgjorde förr Råcksta sjukhem som invigdes 1967. Sjuvåningshuset kommer bevaras och byggas på med tre våningar vanliga hyresrätter.

– Vi utredde byggnadens skick och man bedömde att dess stomme och grund går att bevara. Byggnaden ges en ny fasad och byggaktören utreder om material kan återbrukas, säger Siri Ersson.

Fyra nya hus och påbyggnad

I detaljplanen föreslås även fyra helt nya sexvåningshus. Två av de nya husen ska helt bestå av genomgångsbostäder. Det vill säga lägenheter med korttidskontrakt utan besittningsrätt för socialt utsatta grupper, som hyrs tillfälligt av hyresgästen.

Projektet vid Bättringsvägen/Råckstavägen i nordöstra Råcksta. Illustration: White Arkitekter

Projektet vid Bättringsvägen/Råckstavägen i nordöstra Råcksta. Illustration: White Arkitekter

Illustration: White Arkitekter

Ett ett 80-tal av lägenheterna i projektet blir genomgångsbostäder. Om fem år väntas bostäderna stå klara.

– Hur behovet ser ut då är svårt att säga i dag, säger Åsa Öttenius, vd på Stockholms stads bostadssociala resurs SHIS bostäder.

Hur ser du på att 284 sociallägenheter hamnar på en och samma plats?

– Det skulle innebära svårigheter om våra lägenheter spreds ut på för många olika håll i staden. Det är snarare en fördel personal- och verksamhetsmässigt att det blir såhär. Stockholm är stort och jag tycker dessa bostäder bidrar till en ganska blandad stadsdel och smälter in. Och genomgångsbostäderna går ju att bygga om till vanliga lägenheter om behovet inte finns.

Projektet vid Bättringsvägen/Råckstavägen i nordöstra Råcksta. Illustration: White Arkitekter

Projektet vid Bättringsvägen/Råckstavägen i nordöstra Råcksta. Illustration: White Arkitekter

Illustration: White Arkitekter

Genom regeringens och Sverigedemokraternas Tidöavtalet, där asyllagstiftningen ska anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten, väntas flyktingströmmarna till Sverige minska kraftigt under de kommande åren. Detta är något SHIS nu planerar utifrån när de tittar på vilka grupper som kommer flytta in i projektet.

– Vi planerar inte för gruppen nyanlända i detta, utan för vår övriga bostadssociala verksamhet. Familjer och vuxna personer som av någon anledning inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden. Vi har personal tillhands på alla våra boenden för att ge socialt stöd till våra hyresgäster, säger Åsa Öttenius.

Åsa Öttenius, vd på Stockholms stads bostadssociala resurs SHIS bostäder. Foto: Lennart Johansson/Stockholms stad

Åsa Öttenius, vd på Stockholms stads bostadssociala resurs SHIS bostäder. Foto: Lennart Johansson/Stockholms stad

Lennart Johansson/Stockholms stad

Bil- och cykelpool

Ett tvåvåningsgarage ska byggas och totalt cirka 93 parkeringsplatser tillkomma. Bilpool, cykelpool samt cykelverkstad planeras. Trottoarerna längs ena sidan av Bättringsvägen ska samtidigt breddas.

Projektet vid Bättringsvägen/Råckstavägen i nordöstra Råcksta. Illustration: White Arkitekter

Projektet vid Bättringsvägen/Råckstavägen i nordöstra Råcksta. Illustration: White Arkitekter

Illustration: White Arkitekter