Skönhetsrådet menar att Liljeholmsbadet är unikt, och motsätter sig förslaget om rivning. Foto: Andreas Enbuske

Skönhetsrådet kritisk till rivning av Liljeholmsbadet

Nyligen gick staden framåt med planerna på att riva Liljeholmsbadet för att ersätta det med en ny form av pontonanläggning. Förslaget kritiserades av många – och nu sällar sig Skönhetsrådet till skaran.

  • Publicerad 14:07, 26 feb 2021

Det var i slutet av januari som staden gick ut med att en rivning av Liljeholmsbadet var stundande, och att det skulle ersättas av en ny, liknande byggnad i privat regi.

Beskedet: Riv Liljeholmsbadet och bygg nytt

Nyheten landade inte väl hos alla.

– Vi är många som är chockade, och jag är heligt upprörd, sa Marion Sundqvist, medlem i Liljeholmsbadets vänner, till Mitt i i samband med nyheten.

Nu ställer sig även Skönhetsrådet kritiskt till den föreslagna rivningen, i ett remissyttrande till stadsbyggnadsnämnden.

I sitt utlåtande pekar rådet på att badet är grönklassificerat av stadsmuseet, vilket betyder att det har ett högt kulturhistoriskt värde. Badet har även fungerat som en social träffpunkt, och i remissen står att "någon motsvarande anläggning finns inte i Stockholm".

Olika uppfattningar

Skönhetsrådet lyfter också den utredning som låg till grund för badets stängning 2016. Utredningen landade i att det skulle kosta 100 miljoner kronor att bevara badet, men de som reparerade badet 2001 var kritiska till den bedömningen, något om Mitt i tidigare skrivit om.

"Med anledning av de skilda uppfattningarna om kostnaderna och omfattningen av nödvändiga åtgärder för badets fortlevnad finns det anledning av en förnyad oberoende bedömning av sådana avgörande faktorer", skriver Skönhetsrådet.

Mot bakgrund av det avstyrks både rivningslov och nybyggnad.